Sen stanowi 30% Twojego życia = 8 godzin  na dobę

Każdej nocy podczas snu, śnimy 4-5 krotnie podczas 8-godzinnego snu. Śni każdy, bez wyjątku. Jednak tylko niewielki odsetek ludzi dobrze pamięta sny i umie z korzystać z zawartych w nich informacji. We współczesnym świecie, sen i występujące podczas snu śnienie, są obiektami naukowych badań prowadzonych przy pomocy najnowocześniejszej aparatury pomiarowej oraz wykorzystujących najnowszą wiedzę z zakresu biopsychologii. Dostrzeżono, że sen jest bardziej wiarygodnym źródłem informacji niż jakiekolwiek, świadome przekazy odbierane na jawie. Te bowiem podlegają stałej, niezależnej od naszej woli cenzurze umysłu. Natomiast sen w swej pierwotnej naturze, jest oryginałem.