Serce powstaje przed umysłem

Serce powstaje przed umysłem
Dla praktyków MDK Newslettery NCZ Nowinki

W chwili, kiedy serce już bije, Twój mózg jeszcze czeka na swoją kolej…

Kto tu rządzi ?

Mało znany fakt, który zawdzięczamy badaniom prowadzonym od blisko 20 lat, zrewolucjonizował sposób myślenia o ludzkim sercu.
Kiedy człowiek jest na wczesnym etapie organizacji płodu, serce i pierwsze jego uderzenie rozpoczynające pompowanie krwi pojawia się przed powstaniem ludzkiego mózgu. Co zatem steruje pracą serca i skąd samo serce wie jaki jest najlepszy rytm jego pracy ?

Już nie traktujemy go wyłącznie jako organ pompujący krew w ludzkim organizmie, lecz jako główny ośrodek analizy i koordynacji przepływu informacji, na wszystkich poziomach biologii organizmu. Serce we współpracy z mózgiem, tworzą duet, który zapewnia właściwe funkcjonowanie zarówno automatycznych procesów metabolicznych organizmu, jak również prawidłowe zachowania i pracę wszystkich układów, od centralnego układu nerwowego poprzez układy krwionośny, trawienny, oddechowy, wydalniczy, po układ ruchu. Pole elektromagnetyczne, odzwierciedlające poziom aktywności serca, jest rozleglejsze i silniejsze niż to wytwarzane przez mózg. Serce posiada własny ośrodek funkcjonalnością odpowiadający mózgowi. Dzięki niemu prowadzi analizę oraz komunikuje się ze wszystkimi organami z mózgiem włącznie. Mózg korzysta z informacji płynącej z serca. Serce ma łączność z polem morfogenetycznym człowieka i całej planety. Zanim człowiek uświadomi sobie jakikolwiek fakt z jego otoczenia, serce wie o tym o 6 sekund wcześniej. Natomiast różnica czasowa pomiędzy wykryciem aktywnego procesu chorobowego wewnątrz organizmu przez świadomą analizę człowieka, przy współpracy z diagnostykami i lekarzami, a momentem kiedy o tym dowiaduje się serce, może sięgać miesięcy, a nawet lat. Ostatnio stało się modne tzw. medytowanie przestrzeni serca. Idea jest wspaniała. Powstaje jednak pytanie – co „widzi” lub „czuje” osoba medytująca ? Czy jest to realna informacja, czy też wyobrażenie płynące z umysłu, wytwór wyobraźni. Aby uniknąć pomyłek, dobrze jest prowadzić systematyczny dialog ze swoim ciałem i sercem. Częsta praktyka, pozwala zarówno nauczyć się jak otrzymywać i odczytywać informację płynącą z serca, jak również daje możliwość porównania otrzymanych komunikatów z realnymi sytuacjami w życiu i uczeniu się jak omijać „zasadzki” własnego umysłu. Ludzi, którzy mają dobry kontakt z własnym ciałem i sercem, cechuje intuicja oraz mądrość w podejmowaniu decyzji. Są zwykle zdrowi, spokojni i doskonale rozumieją innych. (MJ)