Parę słów wstępu

Szanowni Państwo

Wiemy, że ideałem są relacje pomiędzy współpracującymi osobami wynikające z bardzo wysokiego poziomu świadomości oraz uważności i empatii co czyniło by codzienne życie prostym i przyjemnym. Jednak nawet i w takim, wysoko uświadomionym społeczeństwie, każdy reaguje inaczej na te same sytuacje, ponieważ każdy niesie z sobą niepowtarzalny bagaż życiowy, czyniący go unikatową osobowością. Dlatego tworzone są umowy, regulaminy i inne dokumenty pozwalające uwspólnić interpretację rozmaitych sytuacji jakie potencjalnie mogą zaistnieć np. w takiej przestrzeni, jaką jest Naturalne Centrum Zdrowia. Prosimy zapoznać się z pełną treścią regulaminów współpracy oraz korzystania z udostępnianych przez nas pomieszczeń. Zamieszczone w nich informacje i zasady obowiązują każdego użytkownika pomieszczeń należących do Naturalnego Centrum Zdrowia oraz części wspólnych infrastruktury budynku, takich jak korytarze i schody, windy oraz toalety. 

 

SALE

Regulamin użytkowania sal

Pełna treść aktualnego regulaminu z dnia 11.01.2018 r.

1. Przeznaczenie sal

Jest to sala, która może pomieścić maksymalnie 27 osób (19 foteli klubowych, zwykłych + 1 fotel stylowy + 7 krzeseł tapicerowanych wstawianych po wcześniejszym uzgodnieniu), razem z 2 osobami prowadzącymi zajęcia i ze względu na konieczność zachowania odpowiednich warunków bioenergetycznych, dla osób przebywających na sali, ilości tych nie należy przekraczać. Przekroczenie tej ilości bez pozwolenia ze strony Naturalnego Centrum Zdrowia, skutkuje możliwością przerwania spotkania, bez zwrotu poniesionych przez najemcę kosztów oraz nałożeniem na niego opłaty w kwocie 200,-zł za przekroczenie dopuszczalnej ilości osób na sali.
Na sali nie wolno spożywać posiłków oraz napojów innych niż czysta woda bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na odstępstwo od tej zasady. W tej sprawie należy zwracać się do Biura Naturalnego Centrum Zdrowia, na ogólnie dostępny telefon lub e-mail kontaktowy.
W przypadku powstania zniszczeń spowodowanych spożywaniem posiłków na sali do zajęć, najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia zniszczeń. Dotyczy to zarówno wyposażenia ruchomego, jak i powierzchni ścian, okien sufitu, drzwi oraz podłóg. Przy tej sali, jest pomieszczenie recepcyjne, gdzie znajduje się ogólnie dostępny serwis do parzenia kawy i herbaty. Jest on zawsze czysty i gotowy do użytku.

Po użyciu szklanek, talerzy czy termosów, należy je pozostawić dokładnie umyte, czyste, tak jak je Państwo zastali, chyba że zostanie inaczej ustalone przez strony, podczas omawiania zasad najmu pomieszczenia.

1.1 Sala Biała (nr 17 na parterze)

Jest to sala, która może pomieścić maksymalnie 27 osób (19 foteli klubowych, zwykłych + 1 fotel stylowy + 7 krzeseł tapicerowanych wstawianych po wcześniejszym uzgodnieniu), razem z 2 osobami prowadzącymi zajęcia i ze względu na konieczność zachowania odpowiednich warunków bioenergetycznych, dla osób przebywających na sali, ilości tych nie należy przekraczać. Przekroczenie tej ilości bez pozwolenia ze strony Naturalnego Centrum Zdrowia, skutkuje możliwością przerwania spotkania, bez zwrotu poniesionych przez najemcę kosztów oraz nałożeniem na niego opłaty w kwocie 200,-zł za przekroczenie dopuszczalnej ilości osób na sali.

Prosimy również nie wkładać napełnionych płynami plastikowych i papierowych kubków do koszy. Przed włożeniem do kosza, prosimy je opróżnić w toalecie.

1.2 Sala Złota (nr 118 na I piętrze)

Jest to sala, która może pomieścić maksymalnie 55 osób, razem z 2 osobami prowadzącymi zajęcia i ze względu na konieczność zachowania odpowiednich warunków bioenergetycznych, dla osób przebywających na sali, ilości tych nie należy przekraczać. Przekroczenie tej ilości bez pozwolenia ze strony Naturalnego Centrum Zdrowia, skutkuje możliwością przerwania spotkania, bez zwrotu poniesionych przez najemcę kosztów oraz nałożeniem na niego opłaty w kwocie 200,-zł za przekroczenie dopuszczalnej ilości osób na sali.
Na sali nie wolno spożywać posiłków oraz napojów innych niż czysta woda bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na odstępstwo od tej zasady. W tej sprawie należy zwracać się do Biura Naturalnego Centrum Zdrowia, na ogólnie dostępny telefon lub e-mail kontaktowy.
W przypadku powstania zniszczeń spowodowanych spożywaniem posiłków na sali do zajęć, najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia zniszczeń. Dotyczy to zarówno wyposażenia ruchomego, jak i powierzchni ścian, okien sufitu, drzwi oraz podłóg.

Przy tej sali, jest pomieszczenie recepcyjne, gdzie znajduje się ogólnie dostępny serwis do parzenia kawy i herbaty. Jest on zawsze czysty i gotowy do użytku. Po użyciu szklanek, talerzy czy termosów, należy je pozostawić dokładnie umyte, czyste, tak jak je Państwo zastali, chyba że zostanie inaczej ustalone przez strony, podczas omawiania zasad najmu pomieszczenia. Prosimy również nie wkładać napełnionych płynami plastikowych i papierowych kubków do koszy. Przed włożeniem do kosza, prosimy je opróżnić w toalecie.

1.1 Sala Słoneczna (nr 127 na I piętrze)

Jest to sala, która może pomieścić maksymalnie 22 osoby, razem z 2 osobami prowadzącymi zajęcia i ze względu na konieczność zachowania odpowiednich warunków bioenergetycznych, dla osób przebywających na sali, ilości tych nie należy przekraczać. Przekroczenie tej ilości bez pozwolenia ze strony Naturalnego Centrum Zdrowia, skutkuje możliwością przerwania spotkania, bez zwrotu poniesionych przez najemcę kosztów oraz nałożeniem na niego opłaty w kwocie 200,-zł za przekroczenie dopuszczalnej ilości osób na sali.

Na tej sali wolno spożywać posiłki oraz napoje inne niż czysta woda bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na odstępstwo od tej zasady. Jest tak, ponieważ sala nie ma przydzielonej, oddzielnej recepcji i szatni.
Jednak w przypadku powstania zniszczeń spowodowanych spożywaniem posiłków w postaci zalania barwiącymi płynami (soki, kawa, herbata itp.) ścian na sali do zajęć, najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia zniszczeń. Dotyczy to również zalania, ubrudzenia jedzeniem koców, mat do ćwiczeń, poduszek do medytacji i poduszek służących do podkładania pod głowę.
Po użyciu szklanek, talerzy czy termosów, należy je pozostawić dokładnie umyte, czyste, tak jak je Państwo zastali, chyba że zostanie inaczej ustalone przez strony, podczas omawiania zasad najmu pomieszczenia.

Prosimy również nie wkładać napełnionych płynami plastikowych i papierowych kubków do koszy. Przed włożeniem do kosza, prosimy je opróżnić w toalecie.

2. Sposób użytkowania krzeseł, puf do medytacji, poduszek, polarowych pledów i mat

Krzesła – służą do siedzenia, nie wolno się na nich bujać, stawać, umyślnie przewracać.
Pufy do medytacji – służą do siedzenia, nie wolna na nich stawać,nimi rzucać, szarpać, kopać itp.
Poduszki pod głowę – służą do podkładania pod głowę, plecy, ramiona, nie wolno na nich stawać, siadać
Pledy polarowe – służą do okrywania ciała, nie wolno kłaść ich na podłodze i używać zamiast mat
Maty – służą do leżenia lub ćwiczeń typu Yoga, do medytacji, przed położeniem się na macie, proszę sprawdzić czy nie ma w Państwa ubraniu ostrych, plastikowych lub metalowych, wystających elementów ozdobnych, które mogą uszkadzać miękką powierzchnię maty.

W przypadku zniszczenia wyposażenia sali oraz ścian, oświetlenia, sufitów i okien w skutek użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem i tym regulaminem, zostanie nałożona kara w kwocie 2 krotnej, wartości rynkowej tych przedmiotów / rzeczy, na dzień dokonania zniszczenia.

Oświadczenie
Naturalne Centrum Zdrowia jest przestrzenią, miejscem, które udostępniamy terapeutom, lekarzom, trenerom rozwoju osobistego oraz firmom promującym zdrowy, zgodny z naturą styl życia. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za przekazywane przez te osoby i instytucje treści, i prowadzone działania.

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie regulaminu.
Życzymy wszystkim miłego użytkowania naszych przestrzeni.

Zespół Naturalnego Centrum Zdrowia.

POBIERZ PLIK PDF Zawiera regulamin użytkowania sal do zajęć grupowych

Regulamin rezerwacji sal

Pełna treść aktualnego regulaminu

Regulamin rezerwacji i płatności dla sal do zajęć grupowych

1. Godziny pracy biura

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00 z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych.

2. Rezerwacja

Aby po ustaleniu dostępnego terminu dokonać rezerwacji sali, należy:

Wysłać pisemne zlecenie rezerwacji w formie e-maila.
Po otrzymaniu (również drogą elektroniczną w formie e-maila) potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, należy wpłacić przelewem lub gotówką zaliczkę1) w kwocie równej 30% łącznej wartości brutto ustalonej opłaty.
Zaliczka1) powinna zostać wpłacona w ciagu max. 5 dni kalendarzowych od chwili otrzymania pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezerwacji – chyba, że strony pisemnie ustalą inaczej.

Treść zlecenia rezerwacji zawsze musi zawierać:

Imię i Nazwisko osoby zlecającej + pełen numer telefonu + adres e-mail do oficjalnej korespondencji.
Pełne dane płatnika (Nazwa, adres siedziby / zameldowania, NIP), z którym NCZ będzie rozliczało się za najem sali i od którego wpłynie zaliczka1).
Nazwa imprezy, ustalona data i godziny najmu.

– Jeśli instytucja lub osoba, po wpłacie zaliczki zrezygnują z rezerwacji sali na minimum 31 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia realizacji najmu sali (pierwszy dzień najmu), to zaliczka zostanie zwrócona. O rezygnacji z rezerwacji należy powiadomić NCZ za pomocą wiadomości e-mail (podpisanej przez wymienioną zleceniu rezerwacji osobę). W sytuacji, kiedy rezygnacja nastąpi w okresie krótszym niż 31 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia realizacji najmu sali, zaliczka zostaje zatrzymana przez właściciela Naturalnego Centrum Zdrowia.

Z chwilą wpłacenia zaliczki, wszelkie rezerwacje wstępne stają się rezerwacjami potwierdzonymi.
Rezerwacje, które nie zostaną potwierdzone przez wpłatę zaliczki w ustalonym terminie, mogą być odwołane przez Naturalne Centrum Zdrowia i przepisane na inną osobę / instytucję. Przy czym w takim przypadku, Naturalne Centrum Zdrowia powiadomi kontrahenta o zaistniałej sytuacji wysyłając do niego wiadomość e-mail na podany w zleceniu adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

Jeśli osoba / instytucja zlecająca rezerwację nie odwoła jej minimum na 15 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia realizacji najmu sali (pierwszy dzień najmu), to bez protestu pokryje ona całkowity koszt najmu za okres podany w zleceniu rezerwacji.

Jeśli rezerwacja zostanie odwołana minimum na 15 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia realizacji najmu sali (pierwszy dzień najmu), to wprawdzie cała kwota zaliczki zostanie zatrzymana, jednak zleceniodawca nie będzie ponosił pełnych kosztów najmu sali.

3. Pełna opłata

Pełną opłatę za zarezerwowaną salę należy wnieść najpóźniej pierwszego dnia rozpoczęcia realizacji najmu sali, chyba że strony wcześniej ustalą inaczej i potwierdzą to w formie pisemnej (e-mail).

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie regulaminu.
Życzymy wszystkim miłego użytkowania naszych przestrzeni.

Zespół Naturalnego Centrum Zdrowia.

POBIERZ PLIK PDF Zawiera regulamin dokonywania rezerwacji sal

GABINETY

Regulamin użytkowania gabinetów

Pełna treść aktualnego regulaminu z dnia 11.01.2018 r.

1. Przeznaczenie gabinetów

Gabinety, którymi dysponuje Naturalne Centrum Zdrowia, przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia terapii nie wymagających od klienta , czy terapeuty korzystania z bieżącej wody ciepłej lub zimnej, czy też sanitariatów w obrębie gabinetu podczas terapii. Urządzenia sanitarne dostępne są z ogólnodostępnego korytarza i odpowiadają przepisom odnośnie urządzeń i pomieszczeń sanitarnych, ogólnodostępnych, przeznaczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej.

2. Sposób użytkowania wyposażenia

2.1 Stoły terapeutyczne
Wykonane są z atestowanych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, które można odkażać wyłącznie wcześniej zatwierdzonymi przez pracowników NCZ środkami przeznaczonymi do tego celu. W przypadku używania olejków czy też innych substancji płynnych, należy ich pozostałości całkowicie usunąć po zakończeniu terapii. Podczas zabiegów, na stole może przebywać tylko jedna osoba ważąca do 130 kg. Jeżeli zaistnieje potrzeba wyregulowania wysokości stołu do własnych potrzeb, to po zakończeniu użytkowania należy przywrócić wcześniejszą, zastaną wysokość. Stół należy pozostawić w tym samym miejscu, gdzie stał w chwili rozpoczęcia korzystania z gabinetu.

2.2 Fotele do prowadzenia rozmów
Są to meble tapicerowane i dodatkowo wyściełane kolorową tkaniną syntetyczną. Zabrania się używania tych foteli do zabiegów, w których używane są jakiekolwiek substancje płynne. W przypadku zaplamienia tapicerki foteli, zostanie naliczona opłata, która pokryje koszty jego usunięcia, a jeżeli to nie będzie możliwe, to terapeuta zapłaci kwotę 200,-PLN na poczet wymiany fotela. W przypadku zaplamienia lub innej formy zniszczenia dodatkowej tkaniny okrywającej tapicerkę fotela, terapeuta zostanie obciążony dodatkową opłatą w kwocie 30,-PLN brutto. Tkanin znajdujących się na fotelach nie wolno używać do okrywania klienta przed, podczas ani po terapii.

Do tego służą koce znajdujące się w szafkach. Są tam również podkładki i poduszki pod głowę.

2.3 Stołek obrotowy dla terapeuty
Jest wykonany z tworzywa sztucznego, ale posiada siedzisko tapicerowane. W przypadku zaplamienia siedziska, zostaną naliczone koszty usunięcia plam lub, jeżeli nie da się ich usunąć, terapeuta zostanie obciążony kwotą 100,-PLN. Stołek ma regulowaną wysokość. W przypadku konieczności dostosowania wysokości do własnych potrzeb, można to zrobić i nie trzeba przywracać wcześniejszych ustawień, jak to ma miejsce w przypadku stołów terapeutycznych.

2.4 Szafka
W każdym gabinecie jest szafka, którą po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem NCZ, można wykorzystać na przechowywanie swoich rzeczy w określonej ilości i miejscu w szafce.

2.5 Tabliczki imienne na drzwi
W każdym gabinecie jest możliwość wymiany wkładki z informacjami znajdującej się na drzwiach gabinetu(wkładki drukowane są tylko dla terapeutów regularnie przyjmujących w NCZ) , na przygotowaną przez NCZ imienną wkładkę terapeuty. Należy to zrobić za każdym razem samemu. Wkładki imienne dla terapeutów znajdują się w szafce. Po zakończeniu użytkowania gabinetu należy wyjąć swoją wkładkę imienną i pozostawić tylko stałą informację ogólną. Wkładkę należy odłożyć do szafki.

2.6 Czas najmu gabinetów
Gabinety są wynajmowane w pełnych godzinach. Np. od 10.00 do 11.00 lub np. od 12.30 do 15.30.
Nie wynajmujemy gabinetów na czas krótszy niż 1 godzina. Gabinety są dostępne w godzinach od 8.00 rano do godziny 21.00 wieczorem. Inny zakres godzinowy należy uzgadniać z wyprzedzeniem, indywidualnie i na piśmie (mailem). Terapeuta zobowiązany jest opuścić gabinet punktualnie o godzinie do której miał zarezerwowany czas najmu. Jeżeli tego nie zrobi i z tego powodu uniemożliwi pracę terapeucie, który miał rezerwację bezpośrednio po nim, musi zwrócić wszystkie poniesione przez NCZ oraz poszkodowanego terapeutę i jego klienta koszty.

2.7 Kadzidła, świece i substancje zapachowe
Ponieważ Naturalne Centrum Zdrowia, znajduje się w obrębie dużego budynku biurowo – konferencyjnego, oraz przez wzgląd na innych terapeutów oraz pacjentów, którzy mogą nie tolerować mocnych zapachów lub być wręcz na nie uczuleni, prosimy nie używać silnie pachnących kadzideł i szałwii. Olejki zapachowe i zwykłe kadzidełka o normalnej intensywności są dopuszczone. W przypadku użycia czynników zapachowych, proszę przewietrzyć gabinet po zakończeniu użytkowania.

2.8 Zabiegi z użyciem olejków i innych substancji oleistych lub barwiących
W przypadku konieczności użycia olejków lub innych, oleistych substancji, prosimy zachować szczególną ostrożność. Prosimy aby pokryci olejkami pacjenci nie siadali na tapicerowanych fotelach okrytych ozdobnymi pledami. Służą do tego krzesła. Nie wolno stawać pokrytymi olejem stopami bezpośrednio na parkiecie bo zostaną nie możliwe do usunięcia ślady. Terapeuta używający substancji oleistych ma obowiązek położenia na parkiecie przyniesionego przez siebie, grubego ręcznika lub innego podkładu zabezpieczającego posadzkę. Po wykonanych zabiegach, terapeuta musi wytrzeć do sucha powierzchnię krzesła, stołu terapeutycznego i stolika, jeśli pozostały tam ślady substancji oleistej. Nie wolno okrywać znajdującymi się na wyposażeniu gabinetu kocami osób nasmarowanych olejkami.

3. Sposób użytkowania krzeseł, puf do medytacji, poduszek, polarowych pledów i mat

Krzesła – służą do siedzenia, nie wolno się na nich bujać, stawać, umyślnie przewracać.
Pufy do medytacji – służą do siedzenia, nie wolno na nich stawać, nimi rzucać,szarpać, kopać itp.
Poduszki pod głowę – służą do podkładania pod głowę, plecy, ramiona, nie wolno na nich stawać, siadać
Pledy polarowe – służą do okrywania ciała, nie wolno kłaść ich na podłodze i używać zamiast mat
Maty – służą do leżenia lub ćwiczeń typu Yoga, do medytacji, przed położeniem się na macie, proszę sprawdzić czy nie ma w Państwa ubraniu ostrych, plastikowych lub metalowych, wystających elementów ozdobnych, które mogą uszkadzać miękką powierzchnię maty.

Oświadczenie
Naturalne Centrum Zdrowia jest przestrzenią, miejscem, które udostępniamy terapeutom, lekarzom, trenerom rozwoju osobistego oraz firmom promującym zdrowy, zgodny z naturą styl życia. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za przekazywane przez te osoby i instytucje treści, i prowadzone działania.

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie regulaminu.
Życzymy wszystkim miłego użytkowania naszych przestrzeni.

Zespół Naturalnego Centrum Zdrowia.

POBIERZ PLIK PDF Zawiera regulamin użytkowania gabinetów terapeutycznych

Regulamin rezerwacji gabinetów

Pełna treść aktualnego regulaminu

Regulamin rezerwacji i płatności dla gabinetów terapeutycznych

1. Godziny pracy biura

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00 z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych.

2. Rezerwacja

Aby dokonać rezerwacji gabinetu należy skontaktować się z biurem w wybrany sposób:

Telefonicznie pod numerem +48 690 804 604
W formie wiadomości e-mail, wysyłając ją na adres: kontakt@naturalnecentrumzdrowia.pl
Za pomocą wiadomości SMS, wysyłając ją na numer telefonu: +48 690 804 604

Uwaga! Prosimy nie dokonywać rezerwacji za pośrednictwem Facebooka, Messengera itp.

3. Płatność za gabinety

Opłatę za gabinety można wnieść za pomocą:

przelewu, na podstawie wystawionej faktury VAT
wpłaty gotówki do kasy firmy w pokoju 128 (w godzinach pracy biura)
pozostawienia gotówki w imiennej kopercie, wsuniętej do wrzutni znajdującej się w każdym gabinecie.

4. Rezygnacja z rezerwacji

W przypadku częściowej lub całkowitej rezygnacji z rezerwacji gabinetu, opłata nie zostanie pobrana, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona w godzinach pracy biura, w formie wiadomości SMS lub e-mail, minimum dnia poprzedniego (dni robocze) do godziny 12.00 w przypadku pojedynczych rezerwacji standardowych.

W przypadku stałej rezerwacji na określone, powtarzające się terminy (np. każda środa od 15.00 do 18.00), rezygnacja częściowa lub całkowita musi nastąpić minimum na dwa dni robocze przed kolejnym terminem. Przy czym zgłoszenie również należy zrobić do godziny 12.00. Wtedy również nie zostanie poprana opłata.

Jeśli gabinet jest rezerwowany na dzień następujący po dniu, w którym została zgłoszona rezerwacja, to można ją odwołać tylko tego samego dnia, w którym została zgłoszona (w godzinach pracy biura). Wtedy opłata nie zostanie pobrana.

Brak zgłoszenia rezygnacji z rezerwacji w zgodzie z powyższymi zasadami, skutkuje koniecznością opłacenia najmu gabinetu, nawet, jeśli nie został on wykorzystany.

 

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie regulaminu.
Życzymy wszystkim miłego użytkowania naszych przestrzeni.

Zespół Naturalnego Centrum Zdrowia.

POBIERZ PLIK PDF Zawiera regulamin dokonywania rezerwacji gabinetów
RUSZYŁA NOWA STRONA www.naturalnecentrumzdrowia.comKLIKNIJ i PRZEJDŹ NA NOWA STRONĘ