Parę słów wstępu

Szanowni Państwo

Wiemy, że ideałem są relacje pomiędzy współpracującymi osobami wynikające z bardzo wysokiego poziomu świadomości oraz uważności i empatii co czyniło by codzienne życie prostym i przyjemnym. Jednak nawet i w takim, wysoko uświadomionym społeczeństwie, każdy reaguje inaczej na te same sytuacje, ponieważ każdy niesie z sobą niepowtarzalny bagaż życiowy, czyniący go unikatową osobowością. Dlatego tworzone są umowy, regulaminy i inne dokumenty pozwalające uwspólnić interpretację rozmaitych sytuacji jakie potencjalnie mogą zaistnieć np. w takiej przestrzeni, jaką jest Naturalne Centrum Zdrowia. Prosimy zapoznać się z pełną treścią regulaminu współpracy oraz korzystania z udostępnianych przez nas pomieszczeń. Zamieszczone w nim informacje i zasady obowiązują każdego użytkownika pomieszczeń należących do Naturalnego Centrum Zdrowia oraz części wspólnych infrastruktury budynku, takich jak korytarze i schody, windy oraz toalety. 

 

Regulamin użytkowania gabinetów

Pełna treść aktualnego regulaminu z dnia 11.01.2018 r.

1. Przeznaczenie gabinetów

Gabinety, którymi dysponuje Naturalne Centrum Zdrowia, przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia terapii nie wymagających od klienta , czy terapeuty korzystania z bieżącej wody ciepłej lub zimnej, czy też sanitariatów w obrębie gabinetu podczas terapii. Urządzenia sanitarne dostępne są z ogólnodostępnego korytarza i odpowiadają przepisom odnośnie urządzeń i pomieszczeń sanitarnych, ogólnodostępnych, przeznaczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej.

2. Sposób użytkowania wyposażenia

2.1 Stoły terapeutyczne
Wykonane są z atestowanych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, które można odkażać wyłącznie wcześniej zatwierdzonymi przez pracowników NCZ środkami przeznaczonymi do tego celu. W przypadku używania olejków czy też innych substancji płynnych, należy ich pozostałości całkowicie usunąć po zakończeniu terapii. Podczas zabiegów, na stole może przebywać tylko jedna osoba ważąca do 130 kg. Jeżeli zaistnieje potrzeba wyregulowania wysokości stołu do własnych potrzeb, to po zakończeniu użytkowania należy przywrócić wcześniejszą, zastaną wysokość. Stół należy pozostawić w tym samym miejscu, gdzie stał w chwili rozpoczęcia korzystania z gabinetu.

2.2 Fotele do prowadzenia rozmów
Są to meble tapicerowane i dodatkowo wyściełane kolorową tkaniną syntetyczną. Zabrania się używania tych foteli do zabiegów, w których używane są jakiekolwiek substancje płynne. W przypadku zaplamienia tapicerki foteli, zostanie naliczona opłata, która pokryje koszty jego usunięcia, a jeżeli to nie będzie możliwe, to terapeuta zapłaci kwotę 200,-PLN na poczet wymiany fotela. W przypadku zaplamienia lub innej formy zniszczenia dodatkowej tkaniny okrywającej tapicerkę fotela, terapeuta zostanie obciążony dodatkową opłatą w kwocie 30,-PLN brutto. Tkanin znajdujących się na fotelach nie wolno używać do okrywania klienta przed, podczas ani po terapii.

Do tego służą koce znajdujące się w szafkach. Są tam również podkładki i poduszki pod głowę.

2.3 Stołek obrotowy dla terapeuty
Jest wykonany z tworzywa sztucznego, ale posiada siedzisko tapicerowane. W przypadku zaplamienia siedziska, zostaną naliczone koszty usunięcia plam lub, jeżeli nie da się ich usunąć, terapeuta zostanie obciążony kwotą 100,-PLN. Stołek ma regulowaną wysokość. W przypadku konieczności dostosowania wysokości do własnych potrzeb, można to zrobić i nie trzeba przywracać wcześniejszych ustawień, jak to ma miejsce w przypadku stołów terapeutycznych.

2.4 Szafka
W każdym gabinecie jest szafka, którą po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem NCZ, można wykorzystać na przechowywanie swoich rzeczy w określonej ilości i miejscu w szafce.

2.5 Tabliczki imienne na drzwi
W każdym gabinecie jest możliwość wymiany wkładki z informacjami znajdującej się na drzwiach gabinetu(wkładki drukowane są tylko dla terapeutów regularnie przyjmujących w NCZ) , na przygotowaną przez NCZ imienną wkładkę terapeuty. Należy to zrobić za każdym razem samemu. Wkładki imienne dla terapeutów znajdują się w szafce. Po zakończeniu użytkowania gabinetu należy wyjąć swoją wkładkę imienną i pozostawić tylko stałą informację ogólną. Wkładkę należy odłożyć do szafki.

2.6 Czas najmu gabinetów
Gabinety są wynajmowane w pełnych godzinach. Np. od 10.00 do 11.00 lub np. od 12.30 do 15.30.
Nie wynajmujemy gabinetów na czas krótszy niż 1 godzina. Gabinety są dostępne w godzinach od 8.00 rano do godziny 21.00 wieczorem. Inny zakres godzinowy należy uzgadniać z wyprzedzeniem, indywidualnie i na piśmie (mailem). Terapeuta zobowiązany jest opuścić gabinet punktualnie o godzinie do której miał zarezerwowany czas najmu. Jeżeli tego nie zrobi i z tego powodu uniemożliwi pracę terapeucie, który miał rezerwację bezpośrednio po nim, musi zwrócić wszystkie poniesione przez NCZ oraz poszkodowanego terapeutę i jego klienta koszty.

2.7 Kadzidła, świece i substancje zapachowe
Ponieważ Naturalne Centrum Zdrowia, znajduje się w obrębie dużego budynku biurowo – konferencyjnego, oraz przez wzgląd na innych terapeutów oraz pacjentów, którzy mogą nie tolerować mocnych zapachów lub być wręcz na nie uczuleni, prosimy nie używać silnie pachnących kadzideł i szałwii. Olejki zapachowe i zwykłe kadzidełka o normalnej intensywności są dopuszczone. W przypadku użycia czynników zapachowych, proszę przewietrzyć gabinet po zakończeniu użytkowania.

2.8 Zabiegi z użyciem olejków i innych substancji oleistych lub barwiących
W przypadku konieczności użycia olejków lub innych, oleistych substancji, prosimy zachować szczególną ostrożność. Prosimy aby pokryci olejkami pacjenci nie siadali na tapicerowanych fotelach okrytych ozdobnymi pledami. Służą do tego krzesła. Nie wolno stawać pokrytymi olejem stopami bezpośrednio na parkiecie bo zostaną nie możliwe do usunięcia ślady. Terapeuta używający substancji oleistych ma obowiązek położenia na parkiecie przyniesionego przez siebie, grubego ręcznika lub innego podkładu zabezpieczającego posadzkę. Po wykonanych zabiegach, terapeuta musi wytrzeć do sucha powierzchnię krzesła, stołu terapeutycznego i stolika, jeśli pozostały tam ślady substancji oleistej. Nie wolno okrywać znajdującymi się na wyposażeniu gabinetu kocami osób nasmarowanych olejkami.

3. Sposób użytkowania krzeseł, puf do medytacji, poduszek, polarowych pledów i mat

Krzesła – służą do siedzenia, nie wolno się na nich bujać, stawać, umyślnie przewracać.
Pufy do medytacji – służą do siedzenia, nie wolno na nich stawać, nimi rzucać,szarpać, kopać itp.
Poduszki pod głowę – służą do podkładania pod głowę, plecy, ramiona, nie wolno na nich stawać, siadać
Pledy polarowe – służą do okrywania ciała, nie wolno kłaść ich na podłodze i używać zamiast mat
Maty – służą do leżenia lub ćwiczeń typu Yoga, do medytacji, przed położeniem się na macie, proszę sprawdzić czy nie ma w Państwa ubraniu ostrych, plastikowych lub metalowych, wystających elementów ozdobnych, które mogą uszkadzać miękką powierzchnię maty.

Oświadczenie
Naturalne Centrum Zdrowia jest przestrzenią, miejscem, które udostępniamy terapeutom, lekarzom, trenerom rozwoju osobistego oraz firmom promującym zdrowy, zgodny z naturą styl życia. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za przekazywane przez te osoby i instytucje treści, i prowadzone działania.

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie regulaminu.
Życzymy wszystkim miłego użytkowania naszych przestrzeni.

Zespół Naturalnego Centrum Zdrowia.

 

POBIERZ PLIK PDF Zawiera regulamin użytkowania gabinetów terapeutycznych

Regulamin użytkowania sal

Pełna treść aktualnego regulaminu z dnia 11.01.2018 r.

1. Przeznaczenie sal

Sale, którymi dysponuje Naturalne Centrum Zdrowia, przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia zajęć z zakresu rozwoju osobistego, terapii grupowych, kursów dla terapeutów i trenerów oraz szeroko rozumianej wiedzy o zdrowym stylu życia. Na terenie sal, nie wolno jest prowadzić jakichkolwiek zajęć, wykładów, dyskusji, prelekcji itp. które w sposób rażący, obraźliwy godzą w publiczne i osobiste przekonania religijne.

1.1 Sala Biała (nr 17 na parterze)

Jest to sala, która może pomieścić maksymalnie 27 osób, razem z 2 osobami prowadzącymi zajęcia i ze względu na konieczność zachowania odpowiednich warunków bioenergetycznych, dla osób przebywających na sali, ilości tych nie należy przekraczać. Przekroczenie tej ilości bez pozwolenia ze strony Naturalnego Centrum Zdrowia, skutkuje możliwością przerwania spotkania, bez zwrotu poniesionych przez najemcę kosztów oraz nałożeniem na niego opłaty w kwocie 200,-zł za przekroczenie dopuszczalnej ilości osób na sali.
Na sali nie wolno spożywać posiłków oraz napojów innych niż czysta woda bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na odstępstwo od tej zasady. W tej sprawie należy zwracać się do Biura Naturalnego Centrum Zdrowia, na ogólnie dostępny telefon lub e-mail kontaktowy.
W przypadku powstania zniszczeń spowodowanych spożywaniem posiłków na sali do zajęć, najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia zniszczeń. Dotyczy to zarówno wyposażenia ruchomego, jak i powierzchni ścian, okien sufitu, drzwi oraz podłóg.
Przy tej sali, jest pomieszczenie recepcyjne, gdzie znajduje się ogólnie dostępny serwis do parzenia kawy i herbaty. Jest on zawsze czysty i gotowy do użytku.
Po użyciu szklanek, talerzy czy termosów, należy je pozostawić dokładnie umyte, czyste, tak jak je Państwo zastali, chyba że zostanie inaczej ustalone przez strony, podczas omawiania zasad najmu pomieszczenia.

Prosimy również nie wkładać napełnionych płynami plastikowych i papierowych kubków do koszy. Przed włożeniem do kosza, prosimy je opróżnić w toalecie.

1.2 Sala Złota (nr 118 na I piętrze)

Jest to sala, która może pomieścić maksymalnie 55 osób, razem z 2 osobami prowadzącymi zajęcia i ze względu na konieczność zachowania odpowiednich warunków bioenergetycznych, dla osób przebywających na sali, ilości tych nie należy przekraczać. Przekroczenie tej ilości bez pozwolenia ze strony Naturalnego Centrum Zdrowia, skutkuje możliwością przerwania spotkania, bez zwrotu poniesionych przez najemcę kosztów oraz nałożeniem na niego opłaty w kwocie 200,-zł za przekroczenie dopuszczalnej ilości osób na sali.
Na sali nie wolno spożywać posiłków oraz napojów innych niż czysta woda bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na odstępstwo od tej zasady. W tej sprawie należy zwracać się do Biura Naturalnego Centrum Zdrowia, na ogólnie dostępny telefon lub e-mail kontaktowy.
W przypadku powstania zniszczeń spowodowanych spożywaniem posiłków na sali do zajęć, najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia zniszczeń. Dotyczy to zarówno wyposażenia ruchomego, jak i powierzchni ścian, okien sufitu, drzwi oraz podłóg.

Przy tej sali, jest pomieszczenie recepcyjne, gdzie znajduje się ogólnie dostępny serwis do parzenia kawy i herbaty. Jest on zawsze czysty i gotowy do użytku. Po użyciu szklanek, talerzy czy termosów, należy je pozostawić dokładnie umyte, czyste, tak jak je Państwo zastali, chyba że zostanie inaczej ustalone przez strony, podczas omawiania zasad najmu pomieszczenia. Prosimy również nie wkładać napełnionych płynami plastikowych i papierowych kubków do koszy. Przed włożeniem do kosza, prosimy je opróżnić w toalecie.

1.1 Sala Słoneczna (nr 127 na I piętrze)

Jest to sala, która może pomieścić maksymalnie 22 osoby, razem z 2 osobami prowadzącymi zajęcia i ze względu na konieczność zachowania odpowiednich warunków bioenergetycznych, dla osób przebywających na sali, ilości tych nie należy przekraczać. Przekroczenie tej ilości bez pozwolenia ze strony Naturalnego Centrum Zdrowia, skutkuje możliwością przerwania spotkania, bez zwrotu poniesionych przez najemcę kosztów oraz nałożeniem na niego opłaty w kwocie 200,-zł za przekroczenie dopuszczalnej ilości osób na sali.

Na tej sali wolno spożywać posiłki oraz napoje inne niż czysta woda bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na odstępstwo od tej zasady. Jest tak, ponieważ sala nie ma przydzielonej, oddzielnej recepcji i szatni.
Jednak w przypadku powstania zniszczeń spowodowanych spożywaniem posiłków w postaci zalania barwiącymi płynami (soki, kawa, herbata itp.) ścian na sali do zajęć, najemca zostanie obciążony kosztami usunięcia zniszczeń. Dotyczy to również zalania, ubrudzenia jedzeniem koców, mat do ćwiczeń, poduszek do medytacji i poduszek służących do podkładania pod głowę.
Po użyciu szklanek, talerzy czy termosów, należy je pozostawić dokładnie umyte, czyste, tak jak je Państwo zastali, chyba że zostanie inaczej ustalone przez strony, podczas omawiania zasad najmu pomieszczenia.

Prosimy również nie wkładać napełnionych płynami plastikowych i papierowych kubków do koszy. Przed włożeniem do kosza, prosimy je opróżnić w toalecie.

2. Sposób użytkowania krzeseł, puf do medytacji, poduszek, polarowych pledów i mat

Krzesła – służą do siedzenia, nie wolno się na nich bujać, stawać, umyślnie przewracać.
Pufy do medytacji – służą do siedzenia, nie wolna na nich stawać,nimi rzucać, szarpać, kopać itp.
Poduszki pod głowę – służą do podkładania pod głowę, plecy, ramiona, nie wolno na nich stawać, siadać
Pledy polarowe – służą do okrywania ciała, nie wolno kłaść ich na podłodze i używać zamiast mat
Maty – służą do leżenia lub ćwiczeń typu Yoga, do medytacji, przed położeniem się na macie, proszę sprawdzić czy nie ma w Państwa ubraniu ostrych, plastikowych lub metalowych, wystających elementów ozdobnych, które mogą uszkadzać miękką powierzchnię maty.

W przypadku zniszczenia wyposażenia sali oraz ścian, oświetlenia, sufitów i okien w skutek użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem i tym regulaminem, zostanie nałożona kara w kwocie 2 krotnej, wartości rynkowej tych przedmiotów / rzeczy, na dzień dokonania zniszczenia.

Oświadczenie
Naturalne Centrum Zdrowia jest przestrzenią, miejscem, które udostępniamy terapeutom, lekarzom, trenerom rozwoju osobistego oraz firmom promującym zdrowy, zgodny z naturą styl życia. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za przekazywane przez te osoby i instytucje treści, i prowadzone działania.

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie regulaminu.
Życzymy wszystkim miłego użytkowania naszych przestrzeni.

Zespół Naturalnego Centrum Zdrowia.

POBIERZ PLIK PDF Zawiera regulamin użytkowania sal do zajęć grupowych