Radiestezja

Radiestezja, jest dziadziną wiedzy i praktycznych umiejętności obejmującą dość szerokie spektrum zagadnień. Praca radiestety najczęściej kojarzona jest  z wyszukiwaniem w terenie miejsc, które nadają się do wykonania odwiertów pod ujęcie wody pitnej. Jednak radiestezja zajmuje się również określaniem przydatności terenu pod określony rodzaj zabudowy czy przeznaczenia ze względu na funkcję. Chodzi o to, że w zależności od naturalnego promieniowania występującego w badanym obszarze, można stwierdzić czy jest on odpowiedni jako miejsce relaksu, uprawiania sportów rekreacyjnych, stałego pobytu itp. Przy drogach publicznych pojawiają się tablice informacyjne ostrzegające, że jest to miejsce o szczególnym natężeniu wypadków drogowych. Często okazuje się że w takich miejscach występuje naturalne promieniowanie gruntu, które powoduje dekoncentrację kierowców lub zaburzenia w przetwarzaniu informacji. O ile w takich sytuacjach niewiele można zrobić, to jeśli mamy do czynienia z obiektami budowlanymi czy prywatnymi terenami, radiesteta może zbadać taki teren i dać możliwe do wprowadzenia zalecenia co do najlepszego sposobu jego wykorzystania. W przypadku pomieszczeń w budynkach, można pozmieniać ich przeznaczenie, ustawienie mebli a jeśli to nie wystarczy lub jest z różnych przyczyn nie możliwe, można zastosować tak zwane odpromienniki. Radiestezja pozwala również na diagnozowanie stanu ludzkiego organizmu. Radiesteta może też sprawdzać dobór produktów spożywczych czy też lekarstw. W przypadku wahadełka nie jest konieczna praca w terenie; można pracować z mapą lub fotografią osoby/przedmiotu jako świadka. Tego typu badania, w środowisku radiestetów, noszą nazwę teleradiestezji.

Zdarza się, że lekarze i terapeuci nie są w stanie określić prawdziwych przyczyn dolegliwości. Może to być sytuacja, kiedy pacjent mieszka lub pracuje w miejscu o bardzo niekorzystnym dla zdrowia promieniowaniu gruntu lub struktury konstrukcyjnej budynku. W takich przypadkach, porada u radiestety często jest początkiem powrotu do zdrowia nie tylko danego pacjenta, ale również członków zamieszkującej z nim rodziny lub współpracowników, jeśli problem dotyczy miejsca pracy.

 

Dodatkowa Informacja

Polecana w przypadku

  • Potrzeby oceny działki budowlanej pod kątem zdrowotnym
  • Małej wydajności pracy, stałej dekoncentracji, drażliwości pracowników
  • Przewlekłych dolegliwości o nieznanej przyczynie
  • Trudności w podjęciu decyzji co do wyboru odpowiedniego żywienia
  • Trudności co do wyboru odpowiedniej terapii czy np. suplementów
  • Powtarzających się problemów zdrowotnych zwierząt hodowlanych i domowych

Publikacje na ten temat

  • Radiestezja, autor: Leszek Matela, Wydawnictwo: KOS
  • Radiestezja, Natura i Zdrowie, autor: Stanisław Polak, Wydawnictwo: Bellona
  • Kurs Radiestezji Praktycznej, autor: Tomasz Sitkowski, Wydawnictwo: Astrum

Metodę stosują:

RUSZYŁA NOWA STRONA www.naturalnecentrumzdrowia.comKLIKNIJ i PRZEJDŹ NA NOWA STRONĘ