Transakcja na uczestnictwo w: Piąty Element - warsztaty transformujące