NLP – terapia

NLP – w zastosowaniu terapeutycznym, jest systemową metodą psychoterapii zorientowanej na cel. Metoda wykorzystuje wiedzę na temat uwarunkowań emocjonalnych i schematów działania ujawnianych podczas niewerbalnej i werbalnej komunikacji pacjenta z otoczeniem. Ujawnianie reakcji na metafory słowne czy w formie mowy ciała, prowadzi do samopoznania pacjenta. To umożliwia terapeucie ujawnienie przyczyn ewentualnych dysfunkcji i podjęcie pracy nad uświadomieniem pacjentowi ich źródłowych przyczyn. Terapia NLP zakłada, że u podstaw wszelkich zachowań leży pozytywna intencja ich istnienia, to znaczy że dzięki symptomom i powiązanym z nimi dolegliwościom czy utrudnieniom w realizacji życiowych celów, mimo wszystko pacjent realizuje swoje ważne potrzeby, które związane są z jego indywidualną ścieżką rozwoju. 

Podczas terapii wychwytywane są działania bezproduktywne z punktu widzenia realizacji celów i podążania zgodną z rzeczywistymi potrzebami ścieżką rozwojową. Te bezproduktywne działania wynikają z konkretnych przekonań. Zatem dąży się do odłączenia tych przekonań i ponownej ich integracji z systemem świadomości pacjenta w taki sposób, aby ponownie mu służyły. Terapia NLP może być stosowana dla jednostek, par oraz rodzin. Jest zawsze dostosowana do możliwości pacjenta i może być krótkoterminowa lub rozłożona na czas dłuższy. Pacjenci po zakończeniu terapii dysponują zwykle narzędziami do samodzielnej pracy z bieżącymi problemami, co czyni ich znacznie mniej zależnych od terapeuty niż przy klasycznej psychoterapii.

NLP rozwija samoświadomość i nowe umiejętności komunikacji z własną podświadomością oraz z otoczeniem. Pozwala dostrzec swój potencjał i mocne strony, które są do wykorzystania w codziennym życiu, osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Procesy terapeutyczne realizowane metodą NLP, są znacznie krótsze niż w klasycznym podejściu do psychoterapii.

 

Dodatkowa Informacja

Polecana w przypadku

  • Stanów obniżonego nastroju
  • Trudności w realizacji życiowych celów
  • Trudności w nawiązywaniu dobrych relacji
  • Dysfunkcji relacji rodzice-dzieci
  • Dysfunkcji relacji partnerskich
  • Poczucia braku sensu życia
  • Przy częstych stanach lękowych

Publikacje na ten temat

  • NLP-Terapia krótkoterminowa, autor: Mc Dermott Ian Jago Wendy, Wydawnictwo: GWP
  • NLP i Zdrowie, autorzy: Mc Dermott Ian, Joseph O’Connor, Wydawnictwo: Zysk i S-ka

Metodę stosują:

RUSZYŁA NOWA STRONA www.naturalnecentrumzdrowia.comKLIKNIJ i PRZEJDŹ NA NOWA STRONĘ