"To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią"

Ta krótka wypowiedź Witolda Gombrowicza zawiera w sobie istotę ludzkiej ekspresji, wyrażanej słowami

Genesis

Na długo przed powstaniem decyzji o twojej aktualnej formie istnienia, słowa i litery kształtowały twoją osobowość i formę do niej dopasowaną. Miały bezpośredni wpływ na twoje ciało. Stwarzały świat który znasz. Dzieje się tak nadal. To one stanowią szkic, propozycję, gotowy projekt, realizację i komentarz do życia nas wszystkich. Każde wypowiadane, pisane czy zaśpiewane słowo i litera pozostawiają trwały odcisk w matrycy opisującej wszystkie relacje, zachowania i strukturę naszej rzeczywistości. Mają wielką moc sprawczą we wszystkich, znanych nam procesach transformujących świadomość.

Współistnienie

Podstawową formą ludzkiej komunikacji, jest mowa. Z czasem nauczyliśmy się zapisywać nasze myśli, uczucia. Przez wiele tysiącleci człowiek rozwijał umiejętność opisywania, relacjonowania swoich życiowych doświadczeń. Zasób i forma znaków pisarskich oraz słów jakimi posługuje się w codziennym życiu, rosną wraz z ilością przeżywanych zdarzeń i wykreowanych przez nas nowych form świata materialnego i doznań duchowych. To słowa decydują o naszym życiu. Kiedy dwoje ludzi podczas spotkania źle rozpozna kierowane do siebie nawzajem treści lub użyją niewłaściwych słów, mogą więcej się nie spotkać. I odwrotnie. Słowa budujące pomost pomiędzy dwoma światami niezależnych dotąd osobowości, mogą stworzyć nową rzeczywistość, w której rozmówcy będą razem aż po kres swoich ziemskich dni. Dotyczy to zarówno relacji osobistych, prywatnych jak i zawodowych.

Autorska metoda uwalniania osobistego potencjału i świadomej kreacji życia

Litery alfabetu, którym posługujemy się w mowie i piśmie, reprezentują konkretne wydarzenia, aktywności w naszym życiu. Są jednocześnie historycznym zapisem oraz kodem mającym bezpośredni wpływ na to co nam się dopiero przydarzy. Podczas warsztatowych zajęć, fonetyczne i pisemne formy wypowiedzi są naturalnymi narzędziami pozwalającymi ujawnić zarówno blokujące nasz swobodny rozwój zdarzenia z historii własnej oraz rodzinnej, jak i uwarunkowania sprzyjające realizacji naszych pragnień.

Podczas zajęć wykorzystujemy między innymi analizę imion i nazwisk oraz charakterystycznych dla danej osoby (często przez nią używanych) zwrotów i słów. Metoda daje znacznie większe zrozumienie treści, które odbieramy z otoczenia, jak i pozwala świadomie formułować własne wypowiedzi tak, aby wspomagały osiąganie osobistych celów. Jest przydatna dla osób prywatnych, jak i dla firmowych działów rekrutacji, czy terapeutów i coachów pracujących z ludzkimi przekonaniami.

Do procesów wykorzystamy różne formy wizualizacji aktywnej, medytacji połączonych z dźwiękami dzwonów rurowych, mis tybetańskich, gongu a nawet oryginalnego, australijskiego didgeridoo, które pozwalają wchodzić w szczególne stany świadomości ułatwiające integrację z istotnymi dla nas obszarami świadomości, zawierającymi bogate zbiory historii naszego życia. 

Kto tu rządzi ?

Zarówno w piśmie, jak i w udźwiękowionej wersji  pisma mowie, odzwierciedlona jest pełna, ludzka psychika, emocje które nami kierują oraz doświadczenia, które przeżywamy. Wiadomo, że ok. 90% naszej świadomości, jest dla nas „ukryte” w tak zwanej podświadomości. Z kolei podświadomość ma bezpośredni wpływ na 95% naszych, codziennych decyzji. Jak widać, to co jest ukryte, zawiera wręcz bezcenne informacje o nas samych oraz o naszym środowisku, w którym żyjemy.

Z powyższego stwierdzenia wypływa oczywisty wniosek, że czytając lub słuchając, zwykle ROZPOZNAJEMY I ROZUMIEMY ok. 10% przekazu zawartego w ustnej lub pisemnej wypowiedzi. Myśleli Państwo, że jest inaczej, że jednak jesteśmy bardziej spostrzegawczy i rozumni prawda? – Tak może się stać.

Warsztaty Moc Słów i Liter mają na celu zmienić ten stan rzeczy i spowodować aby percepcja i rozumienie odebranej informacji znacznie przybliżyło się w stronę 100%. Uczestnicy mają możliwość przejścia głębokiej przemiany, transformacji, przejścia z postrzegania świata i siebie poprzez wyuczone schematy do dostrzegania prawdy o sobie, innych ludziach i otaczającej nas rzeczywistości. A od dawna wiadomo, że „Prawda i miłóść mają największą moc uzdrawiania każdego aspektu z nas samych”. Merytoryczna wartość tych warsztatów, wynika z wielu lat badań nad zarówno nad ludzkimi uwarunkowaniami psychofizycznymi, jak i nad genezą powstania pisma oraz mowy, którymi posługujemy się współcześnie do opisu rzeczywistości. Są to informacje doświadczalnie zweryfikowane zarówno podczas prowadzenia dziesiątek zajęć grupowych, setek spotkań indywidualnych oraz obserwacji zachowań społecznych w skali miasta, kraju czy całego narodu.

Uczestnicząc w tych warsztatach zyskasz potężną wiedzę i umiejętności:

 • Nauczysz się dostrzegać szczegóły w piśmie i mowie, które wcześnie były dla ciebie niewidoczne
 • Na przykładzie często używanych i istotnych dla wielu osób słów, poznasz zasady odczytywania tak zwanej treści głębokiej
 • Poznasz zapisany w Twoim Imieniu i Nazwisku, osobisty potencjał życiowy gotowy aby go wykorzystać
 • Dowiesz się jak odczytać z Imienia i Nazwiska emocjonalną historię Twojego rodu, czy jego poszczególnych członków
 • Nauczysz się kilku technik korekty Twojej rzeczywistości
 • Dowiesz się jak dobierać słowa podczas tworzenia opisu historii osobistej, firmowej lub firmowej misji tak, aby pozytywnie kreowały Twoją rzeczywistość
 • Będziesz mieć możliwość doświadczenia świadomej przemiany wewnętrznej, wzorców zachowań i uwolnienia od blokad emocjonalnych
 • Podstawy wiedzy o genezie powstawania mowy i pisma
 • Poznasz kod znaczeniowy liter alfabetu, którym się posługujemy
 • Wszystko to w formie ćwiczeń i procesów grupowych oraz indywidualnych

Ramowy plan zajęć

SOBOTA

09.45÷10.15 – Rejestracja uczestników

10.15÷14.00 – Zajęcia (są przerwy kawowe)

14.00÷15.00 – Przerwa obiadowa

15.00÷19.00 – Zajęcia (są przerwy kawowe)

NIEDZIELA

10.00÷13.30 – Zajęcia (są przerwy kawowe)

14.00÷15.00 – Przerwa obiadowa

15.00÷17.00 – Zajęcia

Planowane warsztaty

Events Pro  |  Informacja: Nie utworzono żadnych wydarzeń, dodaj własne.

Warsztaty prowadzi

Autor metody

Członek  |  Informacje: Wybierz członka w elemencie Członek.

Praktyczne informacje

Kliknij tytuł i rozwiń informacje

2.Kto może wziąć udział

Osoby, które ukończyły 18 rok życia. Poza tym, nie ma ograniczeń.

3.Co zabrać na warsztaty

 • Miękkie obuwie na zmianę
 • Swobodny strój
 • Zeszyt i długopis do notowania

5.Posiłki w okolicy

Poza 15 minutowymi przerwami kawowymi, są godzinne przerwy obiadowe. W najbliższej okolicy, jest kilkanaście lokali gastronomicznych, gdzie serwowane są bardzo zróżnicowane rodzaje posiłków. Od tradycyjnych, bogatych w mięso po wegańskie. Podczas godzinnej przerwy obiadowej, można spokojnie do nich dojść na piechotę, zamówić i zjeść, bez obawy spóźnienia się na zajęcia. Mapa z lokalizacją restauracji, jest na stronie lokalizacja i dojazd.

6.Jak zapisać się na warsztaty

 • Należy zapisać się za pomocą formularza zgłoszeniowego z tej strony (wtedy znajdziesz się na liście osób zainteresowanych warsztatami)
 • Przelać zaliczkę 200,-zł na podane konto bankowe (jest to warunek wpisania na listę uczestników warsztatów)
 • Zaliczka podlega zwrotowi tylko w przypadku odwołania zajęć przez organizatora (zwrot następuje w ciągu 3 dni od odwołania zajęć)

7.Pełna opłata za warsztaty

 • Pełna opłata wynosi 600,-zł
 • Bezzwrotna zaliczka wynosi 200,-zł (Pozostałą kwotę, możesz opłacić gotówką w pierwszym dniu warsztatów lub przelewem albo za pomocą serwisu PayU, minimum na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć)

Opłać w PayU teraz:

Możesz opłacić zaliczkę, dokonać dopłaty do pełnej kwoty lub opłacić całość.

Za warsztaty transformujące button icon OPŁAĆ warsztaty w serwisie PayU

Za praktykę button icon OPŁAĆ Praktykę

8.Konto bankowe do wpłat

ING Bank Śląski S.A.

Numer konta do wpłat krajowych:

10 1050 1025 1000 0022 6616 2409

Numer konta do wpłat z zagranicy:

IBAN: PL 10 1050 1025 1000 0022 6616 2409

BIC/SWIFT: INGBPLPW

Dokonując opłaty, prosimy wpisać w pozycji „tytułem”:

 1. Swoje imię i Nazwisko
 2. Zaliczka za warsztaty Moc Słowa i Liter
 3. Data warsztatów

Prawnym właścicielem Naturalnego Centrum Zdrowia jest firma SFERAMIKOS POLSKA

Na przelewie, należy użyć zatem danych odbiorcy:

SFERAMIKOS POLSKA Mariusz Jarymowicz

ul.Srebrnych Świerków 45

05-500 Julianów

Najbliższe warsztaty

Odbędą się za:

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

DNI

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

GDZ

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

MINS

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

SECS

Aby poznać datę kolejnego kursu - śledź wydarzenia na stronie NCZ.

Zapisz się na warsztaty

Skorzystaj z formularza

Od góry
RUSZYŁA NOWA STRONA www.naturalnecentrumzdrowia.comKLIKNIJ i PRZEJDŹ NA NOWA STRONĘ