Diagnoza powinna obejmować jak największą liczbę możliwych do zbadania aspektów funkcjonowania ludzkiego organizmu. Wtedy jest prawdziwie całościowa – “holistyczna”. Najbardziej aktualna wiedza o tym jak funkcjonuje ludzki organizm, wyraźnie wskazuje na to, że sfera fizyczna i duchowa a zatem materialna i niematerialna tworzą połączony z sobą w całość system. Do niedawna wydawało się, że można skoncentrować się np. wyłącznie na materialnej strukturze człowieka i zarówno diagnozować, jak i leczyć tylko tę sferę, aby osiągnąć cel – uzdrowienie. Okazuje się, że to działa tylko do pewnego stopnia. Nie można kompletnie usunąć dolegliwości bez równoczesnego uzdrowienia na planie niematerialnym, obejmującym psychikę, emocje, duchowość i energię.