Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT stawia sobie za cel prowadzenie działalności w zakresie szerzenia i wspierania kultury rozumianej jako całokształt niematerialnych wytworów ludzi, a w szczególności wzorców myślenia i zachowania, lecz także działalności na rzecz osób posiadających wyjątkowe uzdolnienia artystyczne, które z powodu niedostatku finansowego lub organizacyjnego nie są w stanie zaistnieć na rynku.

Działalność fundacji oparta jest na propolskich i proekologicznych (tradycyjnych) podwalinach, których celem jest chronienie Matki Ziemi, środowiska naturalnego, polskich interesów i polskiego Narodu.

Adres

Plan My Route