Imię i Nazwisko – ważniejsze niż Ci się wydaje !

Imię i Nazwisko – ważniejsze niż Ci się wydaje !
Moc słowa i liter

Rodzimy się, otrzymujemy nazwisko po rodzicach „z urzędu” a imię jest nam nadane w pierwszych chwilach naszego życia. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni i zwykle przez resztę życia nie interesujemy się jaki to ma na nas wpływ. Jednak nie zawsze tak bywało. Pamiętam jak  pewna starsza Pani, po usłyszeniu czyjegoś imienia i nazwiska mawiała – „Ooo, ten kawaler ma bardzo dobre nazwisko !, albo Uuu, z takim nazwiskiem nie można mu / jej ufać…” . Była pogodną osobą o ciepłym i pozytywnym stosunku do życia. Szanowała ludzi i nie robiło jej różnicy czy ktoś był „wysoko” czy też „nisko” urodzony. Wiedziałem zatem, że jej komentarze do nazwisk i imion miały charakter czysto informacyjny, nie wynikający z klasowych uprzedzeń. Miała niesamowitą intuicję, ponieważ zawsze sprawdzały się jej przewidywania. Teraz po wielu latach, mając do czynienia z setkami osób mających duży wpływ na moje życie, jestem przekonany, że jej dar był czymś cenniejszym od złota. Pozwalał jej nawigować przez życie i zawsze jak się mówi „spadała na cztery łapy” i umiała odnaleźć właściwych ludzi, którzy jej sprzyjali. Nasze nazwiska, to niezwykła księga odzwierciedlająca spersonalizowany dla nas opis potencjału otrzymanego od linii rodzinnej z której pochodzi. Imiona, nadane przez rodziców stanowią o naszym indywidualizmie, o naszym Ja. Zapis w nich zawarty w znacznym stopniu determinuje, ukierunkowuje nasz osobisty charakter a zatem ma wpływ na nasz los. To o czym teraz piszę jest oczywiście przedmiotem badań i rozważań od dawien dawna. Jednak wszelkie ogólne opisy wynikające z numerologi czy opisów w rozlicznych księgach imion, to dopiero wierzchołek góry lodowej, to zaledwie mieniąca się i niestabilna powierzchnia wody, która pokazuje pewien obraz, odbicie naszego świata, za którym, w głębi kryje się niezmierzone bogactwo podwodnego świata. Poprzez imiona i nazwiska można wniknąć w głębię naszej teraźniejszości, przeszłości do kilku pokoleń wstecz oraz można zobaczyć potencjalne uwarunkowania osobistej przyszłości. Mając odręcznie napisaną próbkę w postaci imienia i nazwiska danej osoby, można bez rozmowy z nią określić jej stosunek do członków rodziny, do siebie, do określonych działań i sytuacji występujących w jej życiu.

Można odtworzyć relacje rodzinne takimi, jak je odczuwa dana osoba, czyli uzyskać bardzo prawdopodobny rozwój spraw i ich przebieg. I nie mówię tu o ogólnych, typowych dla numerologii, chiromancji czy astrologii wnioskach, które mogą obejmować liczną grupę osób o tych samych iminach i nazwiskach, datach urodzenia itd. W przypadku metody analizy którą mam na myśli, wszystkie informacje są naprawdę spersonalizowane dla danej osoby i jej historii. Aby dokonać takiej analizy, należy wziąć pod uwagę jednocześnie kilka poziomów informacji zawartych w odręcznie zapisanym imieniu i nazwisku.

 

Ze względu na wielowiekowe uwarunkowania kulturowe, zwracamy uwagę na archetypowe znaczenie całych wyrazów oraz ich rdzeni w naturalnym środowisku tej osoby. Są to zarówno archetypy globalne, odnoszące się do całej narodowości, regionu, wyznawanej religii jak i archetypy rodzinne czy związane z wykonywaną pracą, osobistą edukacją etc. Kolejnym poziomem jest znaczenie poszczególnych liter, znaków użytych podczas pisania. Dochodzi do tego ich wzajemne oddziaływanie i wreszcie miejsce jakie zajmują w ciągu znaków. Kiedy dodamy do tego całą wiedzę grafologiczną i wesprzemy jeszcze wiedzą o symbolach i ich znaczeniu w życiu człowieka, otrzymamy przybliżony obraz metody. Tak, jest bardzo złożona. Jednak ze względu iż opiera się na założeniu, że wszelkie opisy, nazwy itp. są ściśle powiązane z rzeczywistością, której jesteśmy integralnym elementem, nauczenie się jej wymaga jedynie rozbudzenia drzemiących w każdym umiejętności korzystania z informacji zapisanej w naszych umysłach, ciele czy też polu morfogenetycznym. Najlepiej zacząć od swojego imienia i nazwiska oraz od uwarunkowań najbliższych nam osób. Po nabraniu wprawy, warto wdrożyć nowe pojmowanie pisma i mowy do zadań służbowych, aby podejmować celne decyzje prowadzące do osiągnięcia celu. Zachęcam więc do eksploracji tego tematu bo jest wart poświęcanej mu uwagi, czasu i pieniędzy, które zainwestujemy podczas zdobywania wiedzy w tym zakresie.