Hipnoza Ericksonowska

Hipnoza jest naturalnym zachowaniem, reakcją człowieka na określone, specyficzne warunki zewnętrzne dostarczające bodźce werbalne lub wizualne. Takie warunki może stworzyć w bezpieczny sposób przeszkolony terapeuta. Ericksonowskie podejście do używania hipnozy w celach terapeutycznych, różni się od podstawowego, typowego schematu pracy z pacjentem w stanie hipnozy i jest bardzo podobny do metody pracy za pomocą hipnozy, zwanej terapią RTT. Dwie różne nazwy, to efekt tworzenia schematów pracy z hipnozą przez dwóch różnych psychoterapeutów. Jednak główne założenia są takie same. Hipnoza Ericksonowska promuje aktywny udział pacjenta. Może on sobie przypisać powodzenie leczenia, co wzmacnia jego poczucie wartości, kontroli nad życiem i naturalnych umiejętności samodzielnego tworzenia sprawczych programów myślowych. Terapia jest nastawiona na osiąganie celów teraz i w przyszłości. Terapeuta razem z pacjentem szuka sposobów korzystania z doświadczeń transu w realnym życiu poza sesją. Pacjent formułuje wizję pozytywnej przyszłości. Trans terapeutyczny, świadomie uruchomiony przez terapeutę, jest doświadczeniem, w którym pod opieką terapeuty pacjent dokonuje zmian przekonań i ich odniesień. To pozwala pacjentowi mieć dostęp do swoich mentalnych wzorców i skojarzeń, prowadzących do rozwiązania problemu.  

 

Dodatkowa Informacja

Polecane w przypadku

 • Niskiej samooceny, braku pewności siebie
 • Konkretnych problemów emocjonalnych
 • Stanach lękowych
 • W depresji
 • Zachowaniach kompulsywnych
 • Poczucia braku sensu życia
 • Trudnej żałoby po stracie
 • Bezsenności
 • Niepłodności
 • Przy egzemach
 • Migreny i inne bóle głowy
 • W chorobach autoimmunologicznych

Publikacje na ten temat

 • Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne M.H.Ericksona, 2012 Haley J., wyd. II, GWP, Gdańsk.
 • Lutowy człowiek. Strategiczna terapia krótkoterminowa, Erickson M.H., Rossi E.L. , GWP, Gdańsk. 
 • Metafory w psychoterapii. Teoria i praktyka. Cz. I: Strategiczna terapia krótkoterminowa, Barker P., GWP, Gdańsk. 
 • Mój głos podąży za tobą. Terapeutyczne przypowieści Miltona H.Ericksona, Rosen S. , Zysk i S-ka, Poznań. 
 • Spotkania z Ericksonem. Niezwykły człowiek, niezwykła terapia, Zeig J.K. , GWP, Gdańsk. 
 • Podstawy hipnozy, Yapko M.D. , GWP, Gdańsk. 
 • Możliwości i ograniczenia stosowania hipnozy w psychoterapii, Klajs K. i inni, Nowiny psychologiczne nr 1/2000, s. 5-47. 
 • Przygoda z komunikacją, Walker, Wolfgang, GWP, Gdańsk. 
 • W cztery oczy – rozmowy z twórcami terapii rodzin, Simon R., GWP Gdańsk 
 • Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji,  Yapko M., GWP, Gdańsk.

Metodę stosują:

RUSZYŁA NOWA STRONA www.naturalnecentrumzdrowia.comKLIKNIJ i PRZEJDŹ NA NOWA STRONĘ