Gestalt

Gestalt

Gestalt to jednocześnie forma psychoterapii, kierunek w psychologii oraz swoista filozofia życia. Jako kierunek w psychologii, Gestalt wywodzi się z psychoanalizy, choć jednocześnie stoi z nią w dość ostrej sprzeczności. Jako filozofia życia, wywodzi się również z jednej strony z psychoanalizy, a z drugiej z egzystencjalizmu, fenomenologii oraz buddyzmu zen. Gestalt nie jest właściwie ani pełnym kierunkiem filozoficznym, ani pełnym „naukowym” działem psychologii. Jest czymś z pogranicza psychologii, filozofii i sztuki. Jednak wiele koncepcji wypracowanych przez Gestalt weszło do słownika współczesnej psychologii.Celem terapii Gestalt jest odblokowanie naturalnego procesu samoregulacji i przywrócenie jednostce poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że terapia Gestalt nie ma poprzestawać jedynie na poszerzaniu świadomości, ale też ma prowadzić do konkretnych zmian życiowych, za które jednostka ma wziąć odpowiedzialność.
Paradoksalna teoria zmiany Perlsa głosi, że człowiek staje się tym, kim jest, a nie tym, kim chciałby być. Prawdziwa zmiana jest akceptacją dla siebie, a przynajmniej akceptacja ta jest warunkiem dla osiągania zmian przez świadome podejmowanie decyzji.

Dodatkowa Informacja

Polecana w przypadku

 • zaburzenia psychosomatyczne
 • fobie
 • depresja
 • nerwica natręctw
 • lękliwością i zahamowania
 • perfekcjonizm
 • paranoiczność

Publikacje na ten temat

 • Buber M. (1992) Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa: IW Pax.
 • Chu V. (1994/ wyd. org. 1971) Psychoterapia Gestalt, Warszawa: Kanon.
 • Enright J. (1993/ wyd. org. 1971) Pomaganie bez oporu,
 • Santorski J. Rezonans i Dialog. (Antologia) Cz. VIII.
 • ABC psychologicznej pomocy, Warszawa: J. Santorski & Co.
 • Jakubowska U. (1994) Podejście humanistyczno-egzystencjalne, wyd.Grzesiuk L.
 • Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kepner J.I. (1991/ wyd. org. 1987) Ciało w procesie psychoterapii Gestalt, Warszawa: Wydawnictwo „Pusty Obłok”.
 • Melibruda J. (1976) Terapia Gestalt, [w:] Szustrowa T. (red) Materiały do nauczania psychologii, seria IV, tom 5, Warszawa: wyd. PWN
 • Melibruda J. (1980) Teoria i praktyka terapii Gestalt, [w:] Wardaszko-Łyskowska H. (red) Terapia grupowa w psychiatrii, Warszawa: wyd. PZWL.

Metodę stosują:

Członkowie  |  Informacje: Brak utworzonych elementów, dodaj kilka.
RUSZYŁA NOWA STRONA www.naturalnecentrumzdrowia.comKLIKNIJ i PRZEJDŹ NA NOWA STRONĘ