Formularz zgłoszeniowy na kursy doszkalające MDK M1,M2,M3,M4,M5

To jest formularz zgłoszeniowy. Jeśli masz tylko pytania, wyślij maila na adres mdk@naturalnecentrumzdrowia.pl lub zadzwoń: +48 784 354 031

Jestem absolwentem(ką) kursu

Wybierz moduł na który się zapisujesz

Zamawiam kod rabatowy na pokoje gościnne Społem

Zamawiasz fakturę VAT?

Informacja o zaliczce za kurs Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji, kiedy z winy organizatora kurs się nie odbędzie oraz z powodu choroby lub wypadku uniemożliwiających stawienie się na zajęciach osobie, która zgłosiła się na kurs i wpłaciła zaliczkę, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim lub innym, urzędowym dokumentem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Twoje dane pochodzące z tej korespondencji, będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami GDPR i korespondującą z nimi polityką prywatności Naturalnego Centrum Zdrowia (NCZ).

♥ ABY ZOSTAĆ ZAPISANYM NA LISTĘ UCZESTNIKÓW, TRZEBA JESZCZE DOKONAĆ WPŁATY ZALICZKI.