Formularz - rezerwacji sal

Wysłana rezerwacja sali, musi zostać potwierdzona przez biuro Naturalnego Centrum Zdrowia.

Proszę o rezerwację zaznaczonej sali

Rodzaj planowanych zajęć

Potrzebne wyposażenie

Akceptacja treści regulaminów Naturalnego Centrum Zdrowia Akceptuję treść regulaminów rezerwacji i opłat oraz użytkowania sal w Naturalnym Centrum Zdrowia oraz konsekwencje z nich wynikające.

Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez witrynę NCZ Twoje dane pochodzące z tej korespondencji, będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami GDPR i korespondującą z nimi polityką prywatności Naturalnego Centrum Zdrowia (NCZ).