Formularz zgłoszeniowy na zajęcia - Muzyka dla zdrowia WTOREK

Pamiętaj - to nie są media społecznościowe. Twoje zgłoszenie, jest dla nas realnym wyrażeniem pragnienia uczestnictwa w zajęciach. Jeśli nie jesteś przekonana(ny) czy chcesz przyjść, nie wysyłaj zgłoszenia.

Potwierdź wybór terminu

Informacja o sposobie dokonania płatności

Zgoda na warunki płatności Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji, kiedy z winy organizatora wydarzenie się nie odbędzie oraz z powodu choroby (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim) lub wypadku uniemożliwiających stawienie się na zajęciach osobie, która zgłosiła się na zajęcia i je opłaciła. W każdym innym przypadku opłata przepada, chyba że organizator uzna inaczej po wcześniejszej konsultacji z uczestnikiem.

Zgoda na przetwarzanie danych Twoje dane pochodzące z tej korespondencji, będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami GDPR i korespondującą z nimi polityką prywatności Naturalnego Centrum Zdrowia (NCZ).

Po wysłaniu formularza, możesz od razu opłacić wstęp: