Formularz zgłoszeniowy na zajęcia - Muzyka dla zdrowia - piątek 3 godziny

Pamiętaj - Jeśli w ciągu 2 dni od tego zgłoszenia i nie później niż 3 dni przed datą wydarzenia, nie wniesiesz opłaty za zajęcia, zostaniesz automatycznie usunięta(ty) z listy uczestników.

Potwierdź wybór zajęć i terminu

Informacja o płatności

Zgoda na warunki płatności Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji, kiedy z winy organizatora wydarzenie się nie odbędzie oraz z powodu choroby (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim) lub wypadku uniemożliwiających stawienie się na zajęciach osobie, która zgłosiła się na zajęcia i je opłaciła. W każdym innym przypadku opłata przepada, chyba że organizator uzna inaczej po wcześniejszej konsultacji z uczestnikiem.

Zgoda na przetwarzanie danych Twoje dane pochodzące z tej korespondencji, będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami GDPR i korespondującą z nimi polityką prywatności Naturalnego Centrum Zdrowia (NCZ).