Początek: 14 kwietnia 2020
18:00
Koniec: 14 kwietnia 2020
21:00

Miejsce wydarzenia

Warszawa, Grażyny 15, Sala Biała nr 17

ZAAWANASOWANA GRUPA ODDECHOWA
WHERE LEADERS ARISE

„Warto oddychać, warto pielęgnować środowisko pracy z oddechem. Grupa świadomego oddechu daje wsparcie i siłę do działania w codziennym życiu. wspiera do sięgania po to czego pragniemy.”

„Statki w porcie są bezpieczne,
lecz stanie w porcie nie jest ich przeznaczeniem”
[John Sheed]

……………………………………………………

🚩WIZJA:
Zaawansowana Grupa Oddechowa to niezależna, wspierająca się w rozwoju grupa osób pracujących z oddechem ze sobą lub innymi. Jest ona częścią propagowania środowiska pracy z oddechem w Warszawie, Polsce i na świecie.

……………………………………………………

🚩PO CO:
W ramach grupy możesz skutecznie rozwijać się, pielęgnować w sobie to co najlepsze, utrzymywać dobry kontakt ze sobą i doskonalić narzędzia. Spotkania w grupie są wszech odżywcze, dodają uczestnikom energii, inspiracji, motywacji do działania. Możesz coraz bardziej kształtować swoje spełnione życie, coraz bardziej stawać się liderem własnego życia, coraz skuteczniej działać i być inspiracją dla siebie i innych.

……………………………………………………

🚩 DLA KOGO:
• Zaproszeni i zaangażowani w rozwój osobisty absolwenci Szkoły „CUUD Coaching Oddechem”
• Zaproszone i zaangażowane w rozwój osobisty osoby po 8 sesjach indywidualnych coachingu oddechem poprowadzonych przez coacha oddechem.

……………………………………………………

🚩 HARMONOGRAM:
1. Koło Otwierające: co nam w duszy gra – 20min
2. Temat Przewodni spotkania: narzędzie, technika, umiejętność z przestrzeni oddechu, coachingu, terapii, pracy z ciałem, masażu, świadomego dotyku, tantry lub innej sfery rozwoju osobistego – doświadczenie, przyswojenie i przełożenie na życie osobiste lub zawodowe (inne propozycje również mile widziane) 60min
3. Sesja Oddechowe w 2 strony – 2x40min
4. Refleksje, podsumowanie – 20min

……………………………………………………

🚩 ZASADY:
• Spotkania są tylko dla członków grupy – należy wykupić karnet – opłata za spotkanie w ramach karnetu jest symboliczna i służy wymianie energii i pokryciu kosztów sali – spotkania są tylko dla osób deklarujących zaangażowanie.
• Wszyscy współtworzymy każde spotkanie – każdy może zaproponować temat spotkania albo element programu – np. nowe narzędzie, którym chcemy podzielić się, sprawdzić, przećwiczyć – wtedy osoba dzieląca się tym jest zwolniona z opłaty za spotkanie – propozycje zgłaszamy koordynatorowi.

……………………………………………………

🚩 KOORDYNACJA:
Koordynator i opiekun merytoryczny grupy:
Grzegorz Pawłowski
……………………………………………………

🚩 MIEJSCE:
Warszawa, Naturalne Centrum Zdrowia, Grażyny 15, sala 17 na parterze

……………………………………………………

🚩 TERMINY:
Spotkania będą raz w miesiącu w godzinach 18-21, w terminach:
11 grudnia
16 stycznia
6 lutego
3 marca
14 kwietnia
6 maja
3 czerwca

……………………………………………………

🚩 INWESTYCJA:
Opłata za karnet 6 miesięczny: 300zł (50zł spotkanie)
Wpłaty na konto: Fundacja Cooperativa, 50 1140 2004 0000 3002 7599 6861 tytułem “Grupa Oddechowa”, lub zapłać na miejscu.
…………………………………………………..

🚩 ZGŁOŚ SIĘ:
Ela: holistika@holistika.com.pl, 794 400 119
Grzegorz: g.p.pawlowski@gmail.com, 605 584 298

Opłaty i bilety
Inwestycja za jedno spotkanie (w karnecie)
Szczegóły płatności u organizatora.
50,00

3 Wyznaczony termin