Początek: 12 lutego 2021
10:00
Koniec: 12 lutego 2021
13:00

Miejsce wydarzenia

Grażyny 15, Warszawa, Sala Biała (17)

Metoda wywodzi się z ustawień grupowych wg Berta Hellingera prowadzonych z udziałem reprezentantów, którzy poprzez fakt istnienia wspólnego pola informacyjnego Ziemi, przejawiają zachowania występujące w relacjach rodzinnych klienta.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach otwartej grupy, która pracuje nad szeroko pojętym rozwojem osobistym metodą COACHINGU USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH. Spotkanie prowadzone jest tak, aby uczestnicy czuli się bezpiecznie , aby otrzymali niezbędne wsparcie, odpowiednią dawkę teorii wraz z jej wykorzystaniem w praktyce. Idea prowadzenia ustawień w systemie cyklicznych, powtarzalnych spotkań, pozwala na doświadczenie, jak ważny jest porządek w systemie, czy to rodzinnym, czy każdym innym, w którym funkcjonujemy. Daje uczestnikom wgląd w ich osobisty system wartości. Umożliwia dzielenie się z innymi i korzystanie z ich doświadczeń na zasadzie wzajemnej wymiany pełnej szacunku i życzliwości. Jest to korzystna i bardzo skuteczna propozycja spotkania z techniką coachingową opartą na nurcie Berta Hellingera dla osób, dla których ważne jest wsparcie w trakcie dokonujących się w ich życiu przemian. Może być to także dobra kontynuacja warsztatów jednodniowych czy weekendowych.

Opłaty i bilety
Koszt udziału
Pierwszeństwo w ustawieniach mają osoby biorące częsty udział w zajęciach grupy.
80,00