Początek: 5 listopada 2019
09:00
Koniec: 9 listopada 2019
17:30

Miejsce wydarzenia

Grażyny 15, Warszawa, Sala Zielona

To skuteczna metoda, służąca poprawie funkcjonowania całego organizmu, poprzez delikatny dotyk i stymulację ruchową w obrębie czaszki, klatki piersiowej, przepony, miednicy i kości krzyżowej.

Terapia prowadzi do rozluźnienia struktur tkanki łącznej, których niefizjologiczne napięcie powoduje między innymi zaburzenia rytmu krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego. Ponieważ układy: nerwowy, krwionośny, limfatyczny i nerwowy, są ze sobą zsynchronizowane, zaburzenie jednego z nich, ma wpływ na pozostałe. Przywrócenie właściwego rytmu układu czaszkowo-krzyżowego, skutkuje również poprawą lub całkowitym przywróceniem prawidłowego funkcjonowania wszystkich, pozostałych układów. W rezultacie cały organizm ma lepsze warunki, aby powrócić do równowagi, zwanej dobrym stanem zdrowia. TCK jest skuteczna w przypadkach: bóli kręgosłupa, bolesnego napięcia barków, tzw. zapalenia korzonków, bólów głowy, nadpobudliwości, dysleksji i dysgrafii. Na głębszym poziomie jest to praca z uwalnianiem działających destrukcyjnie na organizm emocji i wzorców zachowań odpowiedzialnych za powtarzanie się sytuacji życiowych prowadzących do utraty dobrego stanu zdrowia. Zły stan zdrowia blokuje dostęp do odczuwania radości i obfitości życia.Program

Część I

Przypomina anatomie i fizjologje systemu czaszkowo-krzyżowego, wyjaśnia prace tego systemu. Uczy rozpoznania i wyczuwania tętnienia płynu mózgowo- rdzeniowego, rozpoznawania ograniczeń i blokad napięciowych a także 10-cio stopniowej techniki rozluźniania tych napięć. W programie:

 • Anatomia i fizjologia systemu czaszkowo-krzyżowego.
 • Wyjaśnienie pracy tego systemu.
 • Rozpoznanie i wyczuwanie rytmu bicia serca.
 • Rozpoznanie i wyczuwanie rytmu oddechowego.
 • Rozpoznanie i wyczuwanie rytmu czaszkowo-krzyżowego.
 • Technika rozluźnienia obręczy miednicowej.
 • Technika rozluźnienia przepony.
 • Technika rozluźnienia obręczy barkowej.
 • Technika rozluźnienia kości gnykowej.
 • Technika rozluźnienia podstawy czaszki, kłykci potylicznych i dwóch pierwszych kręgów szyjnych.
 • Technika podnoszenia kości czołowej.
 • Dwustopniowa technika rozluźniania kości ciemieniowych.
 • Dwustopniowa technika rozluźniania kości klinowej.
 • Technika łódeczki.
 • Technika palca w uchu.
 • Technika pociągania płatków usznych.
 • Technika kołysania.
 • Technika rozciągania.
 • Techniki nieruchomego punktu.

 

Szczegółowe informacje na temat kursu TUTAJ.

Prowadzi: Bożena Przyjemska

Informacje i zapisy:
Małgorzata Matysiak
tel.501 431 739
e-mail: kursy_ tck@o2.pl

Opłaty i bilety
Inwestycja
Szczegóły płatności u organizatora (po kliknięciu ceny).