Początek: 15 grudnia 2019
09:00
Koniec: 15 grudnia 2019
15:00

Miejsce wydarzenia

Warszawa, Grażyny 15, Sala Słoneczna nr 127

Wszystkie aktywności zawodowe w obszarach Mindfulness wymagają  jako podstawy usystematyzowanej praktyki Mindfulness, realizowanej w kierunkiem nauczyciela. Jedną z możliwości zrealizowania tego warunku jest udział i ukończenie Programu Formalnej Praktyki „Inspiro”. Jest on dedykowany osobom pragnącym rozwinąć i wzmocnić swoją praktykę, zwłaszcza tym, którzy planują zawodową działalność w obszarach Mindfulness. Zapraszamy również kandydatów  do Studium Nauczycielskiego  MBSR, którzy spełniają warunki uczestnictwa, poza wymogiem  praktyki medytacyjnej. Tutaj ją wzmocnią i usystematyzują.

ORGANIZACJA PROGRAMU
Program składa się z trzech części, realizowanych w indywidualnym trybie, czyli każdy z Uczestników może wybrać dogodny dla siebie termin realizacji.

I. PODSTAWA  – kurs MBSR zrealizowany u dowolnie wybranego certyfikowanego nauczyciela.

Po zrealizowaniu  kursu MBSR Praktyk może przystąpić do 2 pozostałych modułów w dowolnej kolejności.

II. TRENING –  łącznie 120 godzin dydaktycznych pracy pod kierunkiem nauczyciela.

  • 15 dni praktyki prowadzonych przez doświadczonych, certyfikowanych nauczycieli MBSR:
  • 5  całodziennych sesji tematycznych o charakterze inspiracyjno – treningowym.
  • 10 całodziennych treningów uważności w ciszy
  • 4 konsultacje indywidualne z doświadczonym Mentorem
  • 5 grupowych sesji superwizji grupowej

III. ODOSOBNIENIE   4 dni intensywnego treningu w ciszy.

Szczegółowe informacje:
https://www.polski-instytut-mindfulness.pl/program-praktyki-formalnej-inspiro/

Prowadzi: Małgorzata Jakubczak

Terminy 2019:

22.06.2019 sobota – Całodzienny trening uważności w ciszy
23.06.2019 niedziela – Sesja warsztatowo-treningowa „Integracja”

14.09.2019 sobota – Całodzienny trening uważności w ciszy

19.10.2019 sobota – Całodzienny trening uważności w ciszy
20.10.2019 niedziela – Sesja warsztatowo-treningowa „Ja i świat”

16.11.2019 sobota – Całodzienny trening uważności w ciszy

14.12.2019 sobota – Całodzienny trening uważności w ciszy
15.12.2019 niedziela – Sesja warsztatowo-treningowa „Ciało”

Opłaty i bilety
Informacje u organizatora
Szczegóły płatności u organizatora.
Darmowy