Początek: 18 października 2020
09:00
Koniec: 18 października 2020
15:00

Miejsce wydarzenia

Warszawa, Grażyny 15, Sala Słoneczna nr 127

Wszystkie aktywności zawodowe w obszarach Mindfulness wymagają  jako podstawy usystematyzowanej praktyki Mindfulness, realizowanej w kierunkiem nauczyciela. Jedną z możliwości zrealizowania tego warunku jest udział i ukończenie Programu Formalnej Praktyki „Inspiro”. Jest on dedykowany osobom pragnącym rozwinąć i wzmocnić swoją praktykę, zwłaszcza tym, którzy planują zawodową działalność w obszarach Mindfulness. Zapraszamy również kandydatów  do Studium Nauczycielskiego  MBSR, którzy spełniają warunki uczestnictwa, poza wymogiem  praktyki medytacyjnej. Tutaj ją wzmocnią i usystematyzują.

ORGANIZACJA PROGRAMU
Program składa się z trzech części, realizowanych w indywidualnym trybie, czyli każdy z Uczestników może wybrać dogodny dla siebie termin realizacji.

I. PODSTAWA  – kurs MBSR zrealizowany u dowolnie wybranego certyfikowanego nauczyciela.

Po zrealizowaniu  kursu MBSR Praktyk może przystąpić do 2 pozostałych modułów w dowolnej kolejności.

II. TRENING –  łącznie 120 godzin dydaktycznych pracy pod kierunkiem nauczyciela.

  • 15 dni praktyki prowadzonych przez doświadczonych, certyfikowanych nauczycieli MBSR:
  • 5  całodziennych sesji tematycznych o charakterze inspiracyjno – treningowym.
  • 10 całodziennych treningów uważności w ciszy
  • 4 konsultacje indywidualne z doświadczonym Mentorem
  • 5 grupowych sesji superwizji grupowej

III. ODOSOBNIENIE   4 dni intensywnego treningu w ciszy.

Szczegółowe informacje:
https://www.polski-instytut-mindfulness.pl/program-praktyki-formalnej-inspiro/

Prowadzi: Małgorzata Jakubczak

Terminy 2020:

20.06.2020 sobota – Całodzienny trening uważności w ciszy
21.06.2020 niedziela – Sesja warsztatowo-treningowa „Integracja”

19.09.2020 sobota – Całodzienny trening uważności w ciszy

17.10.2020 sobota – Całodzienny trening uważności w ciszy
18.10.2020 niedziela – Sesja warsztatowo-treningowa „Ja i Świat”

14.11.2020 sobota – Całodzienny trening uważności w ciszy

12.12.2020 sobota – Całodzienny trening uważności w ciszy
13.12.2020 niedziela – Sesja warsztatowo-treningowa „Ciało”

 

Opłaty i bilety
Informacje u organizatora
Szczegóły płatności u organizatora.
Darmowy

2 Wyznaczony termin