Początek: 25 września 2021
10:00
Koniec: 26 września 2021
17:00

Miejsce wydarzenia

ul.Grażyny 15, Warszawa

Moc Słowa i Liter – warsztaty transformujące

Poznaj swój potencjał zakodowany w imieniu, nazwisku i często używanych zwrotach.

Człowiek jest istotą aktywnie komunikującą się za pomocą mowy i pisma. To sprawia, że zarówno w piśmie, jak i w udźwiękowionej wersji  pisma mowie, odzwierciedlona jest jego pełna psychika, emocje które nim kierują oraz doświadczenia, które przeżył.

Wiadomo, że ok. 90% naszej świadomości, jest dla nas “ukryte” w tak zwanej podświadomości. A podświadomość ma bezpośredni wpływ na 95% naszych, codziennych decyzji. Jak widać, to co jest ukryte, zawiera wręcz bezcenne informacje o nas samych oraz o naszym środowisku, w którym żyjemy.

Z powyższego stwierdzenia wypływa oczywisty wniosek, że czytając lub słuchając, zwykle ROZPOZNAJEMY I ROZUMIEMY ok. 10% przekazu zawartego w ustnej lub pisemnej wypowiedzi.

Myśleli Państwo, że jest inaczej, że jednak jesteśmy bardziej spostrzegawczy i rozumni prawda? – Tak może się stać.

Warsztaty Moc Słowa i Liter mają na celu zmienić ten stan rzeczy i spowodować aby percepcja i rozumienie odebranej informacji znacznie przybliżyło się w stronę 100%.

Uczestnicy mają możliwość przejścia głębokiej przemiany, transformacji, przejścia z postrzegania świata i siebie poprzez wyuczone schematy do dostrzegania prawdy o sobie, innych ludziach i otaczającej nas rzeczywistości. A od dawna wiadomo, że “Prawda i miłość mają największą moc uzdrawiania każdego aspektu z nas samych.

Merytoryczna wartość tych warsztatów, wynika z wielu lat badań nad zarówno nad ludzkimi uwarunkowaniami psychofizycznymi, jak i nad genezą powstania pisma oraz mowy, którymi posługujemy się współcześnie do opisu rzeczywistości. Są to informacje doświadczalnie zweryfikowane zarówno podczas prowadzenia dziesiątek zajęć grupowych, setek spotkań indywidualnych oraz obserwacji zachowań społecznych w skali miasta, kraju czy całego narodu.

Uczestnicząc w tych warsztatach zyskasz potężną wiedzę i umiejętności:

  • Nauczysz się dostrzegać szczegóły w piśmie i mowie, które wcześnie były dla ciebie niewidoczne
  • Na przykładzie często używanych i istotnych dla wielu osób słów, poznasz zasady odczytywania tak zwanej treści głębokiej
  • Poznasz zapisany w Twoim Imieniu i Nazwisku, osobisty potencjał życiowy gotowy aby go wykorzystać
  • Dowiesz się jak odczytać z Imienia i Nazwiska emocjonalną historię Twojego rodu, czy jego poszczególnych członków
  • Nauczysz się kilku technik korekty Twojej rzeczywistości
  • Dowiesz się jak dobierać słowa podczas tworzenia opisu historii osobistej, firmowej lub firmowej misji tak, aby pozytywnie kreowały Twoją rzeczywistość
  • Będziesz mieć możliwość doświadczenia świadomej przemiany wewnętrznej, wzorców zachowań i uwolnienia od blokad emocjonalnych
  • Podstawy wiedzy o genezie powstawania mowy i pisma
  • Poznasz kod znaczeniowy liter alfabetu, którym się posługujemy
  • Wszystko to w formie ćwiczeń i procesów grupowych oraz indywidualnych

Termin tego spotkania: sobota, niedziela, 25 ÷ 26 września (sobota, niedziela) 2021r.

Prowadzi: Mariusz Jarymowicz

 

Zapisy tylko przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kliknij to łącze i otwórz formularz zgłoszeniowy

Możesz wpłacić zaliczkę lub wnieść pełną opłatę teraz za pośrednictwem serwisu PayU.

button icon OPŁATA ZALICZKI LUB PEŁNEJ NALEŻNOŚCI ZA WARSZTATY Kliknij łącze aby przejść do serwisu PayU i dokonać wybranej opłaty.

 

Pełna informacja o warsztatach:

PEŁNA INFORMACJA O WARSZTATACH + RAMOWY PLAN ZAJĘĆ Kliknij w to łącze, aby przejść do strony z opisem warsztatów
Opłaty i bilety
Pełna opłata za warsztaty
600,00
Zaliczka za warsztaty
200,00

Naturalne Centrum Zdrowia

Przestrzeń dla Ciebie
Kreujemy przestrzeń w której odbywają się wykłady, warsztaty, kursy, sesje terapeutyczne, prowadzone przez wspaniałych trenerów, wykładowców i terapeutów.