Początek: 17 kwietnia 2021
10:00
Koniec: 18 kwietnia 2021
17:00

Miejsce wydarzenia

ul.Grażyny 15, Warszawa

Moc Słowa i Liter – warsztaty

Poznaj swój potencjał zakodowany w imieniu, nazwisku i używanych zwrotach.

Człowiek jest istotą aktywnie komunikującą się za pomocą mowy i pisma. To sprawia, że zarówno w piśmie, jak i w udźwiękowionej wersji  pisma mowie, odzwierciedlona jest jego pełna psychika, emocje które nim kierują oraz doświadczenia, które przeżył. Wiadomo, że ok. 90% naszej świadomości, jest dla nas “ukryte” w tak zwanej podświadomości. Z kolei podświadomość ma bezpośredni wpływ na 95% naszych, codziennych decyzji. Jak widać, to co jest ukryte, zawiera wręcz bezcenne informacje o nas samych oraz o naszym środowisku, w którym żyjemy.

Z powyższego stwierdzenia wypływa oczywisty wniosek, że czytając lub słuchając ROZPOZNAJEMY I ROZUMIEMY ok. 10% przekazu zawartego w ustnej lub pisemnej wypowiedzi. Myśleli Państwo, że jest inaczej, że jednak jesteśmy bardziej spostrzegawczy i rozumni prawda?

Warsztaty Ukryta Moc Słowa i Liter mają na celu zmienić ten stan rzeczy i spowodować aby percepcja i rozumienie odebranej informacji znacznie przybliżyło się w stronę 100% . Ich merytoryczna wartość wynika z wielu lat badań zarówno nad ludzkimi uwarunkowaniami psychofizycznymi, jak i nad genezą powstania pisma oraz mowy, którymi posługujemy się współcześnie do opisu rzeczywistości. Są to informacje doświadczalnie zweryfikowane zarówno podczas prowadzenia dziesiątek zajęć grupowych, setek spotkań indywidualnych oraz obserwacji zachowań społecznych w skali miasta, kraju czy całego narodu.

Uczestnicząc w tych warsztatach zyskasz / doświadczysz:

  • Nauczysz się dostrzegać szczegóły w piśmie i mowie, które wcześnie były dla ciebie niewidoczne
  • Na przykładzie często używanych i istotnych dla wielu osób słów, poznasz zasady odczytywania zawartej w nich, tak zwanej treści głębokiej niewidocznej dla osób pozbawionych odpowiedniej wiedzy lub wrodzonej wrażliwości opartej na intuicji.
  • Dowiesz się na co zwrócić uwagę przy opisywaniu osobistej lub firmowej historii, tworzeniu misji itp. aby skutecznie się realizowały
  • Poznasz zapisany w Twoim Imieniu i Nazwisku osobisty potencjał życiowy, gotowy aby go wykorzystać
  • Dowiesz się jak odczytać z Imienia i Nazwiska emocjonalną historię członków Twojego rodu, mającą wpływ na Twoje obecne życie
  • Doświadczysz procesu wewnętrznej przemiany uwalniającej posiadany potencjał
  • Nauczysz się kilku technik korekty Twojej rzeczywistości
  • Otrzymasz podstawy wiedzy o genezie powstawania mowy i pisma
  • Poznasz podstawowy kod znaczeniowy liter alfabetu, którym się posługujemy

Termin tego spotkania: sobota, niedziela, 17 ÷ 18 kwitnia 2021r.

Prowadzi: Mariusz Jarymowicz

 

PEŁNA INFORMACJA O WARSZTATACH + RAMOWY PLAN ZAJĘĆ Kliknij w ten link, aby przejść do strony z opisem warsztatów

Zapisy tylko przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kliknij ten link i otwórz formularz zgłoszeniowy

 

Dodatkowa informacja – Tel: 690 804 604

Opłaty i bilety
Pełna opłata za warsztaty
400,00
Zaliczka za warsztaty
200,00

Naturalne Centrum Zdrowia

Przestrzeń dla Ciebie
Kreujemy przestrzeń w której odbywają się wykłady, warsztaty, kursy, sesje terapeutyczne, prowadzone przez wspaniałych trenerów, wykładowców i terapeutów.