Początek: 24 lipca 2021
09:00
Koniec: 27 lipca 2021
18:00

Miejsce wydarzenia

Warszawa, Grażyny 15, Sala Złota nr 118

Zapraszamy wszystkich na szkolenie „Miednica Podstawa Ciała”.
Chcąc wziąć udział w tym kursie nie trzeba mieć ukończonego kursu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej.
Kurs trwa 4 dni i obejmuje, anatomię miednicy i 46 różnych technik i testów, które uczą jak rozpoznawać i różnicować dysfunkcje osteopatyczne oraz je korygować.

Przeciążenia związane z współczesną cywilizacją, wiele godzin spędzonych przed komputerem, prowadzą nieuchronnie do zaburzeń czynności układu ruchu. Objawia się to ograniczeniem zakresu ruchu, połączonym często z dotkliwym, często przewlekłym bólem oraz utratą funkcji narządu ruchu.
Symetryczne ułożenie miednicy jest kluczem dla fizjologicznego działania aparatu ruchu. Jednym z najczęstszych nieprawidłowych wzorców w miednicy jest jednostronne jej zrotowanie. Dysfunkcji tej towarzyszy zwiększone napięcie mięśnia lędźwiowo-udowego po stronie dysfunkcji. Chronicznie napięty mięsień lędźwiowo-udowy będzie powodował osłabienie mięśnia prostego brzucha. Jest to jedna z wielu dysfunkcji, które mogą dotyczyć miednicy.
Poza programem omawiane jest też znaczenie nietolerancji pokarmowych, diet i programów oczyszczania organizmu dla poprawy i zachowania zdrowia.

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, to skuteczna metoda, służąca poprawie funkcjonowania całego organizmu, poprzez delikatny dotyk i stymulację ruchową w obrębie czaszki, klatki piersiowej, przepony, miednicy i kości krzyżowej.

Terapia prowadzi do rozluźnienia struktur tkanki łącznej, których niefizjologiczne napięcie powoduje między innymi zaburzenia rytmu krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego. Ponieważ układy: nerwowy, krwionośny, limfatyczny i nerwowy, są ze sobą zsynchronizowane, zaburzenie jednego z nich, ma wpływ na pozostałe. Przywrócenie właściwego rytmu układu czaszkowo-krzyżowego, skutkuje również poprawą lub całkowitym przywróceniem prawidłowego funkcjonowania wszystkich, pozostałych układów. W rezultacie cały organizm ma lepsze warunki, aby powrócić do równowagi, zwanej dobrym stanem zdrowia. TCK jest skuteczna w przypadkach: bóli kręgosłupa, bolesnego napięcia barków, tzw. zapalenia korzonków, bólów głowy, nadpobudliwości, dysleksji i dysgrafii. Na głębszym poziomie jest to praca z uwalnianiem działających destrukcyjnie na organizm emocji i wzorców zachowań odpowiedzialnych za powtarzanie się sytuacji życiowych prowadzących do utraty dobrego stanu zdrowia. Zły stan zdrowia blokuje dostęp do odczuwania radości i obfitości życia.

Prowadzi: Małgorzata Matysiak

Informacje i zapisy:
Małgorzata Matysiak
tel.501 431 739
e-mail: kursy_ tck@o2.pl

Opłaty i bilety
Szczegóły u organizatora
Szczegóły ceny i płatności u organizatora.
Darmowy