Początek: 18 kwietnia 2020
10:00
Koniec: 19 kwietnia 2020
18:00

Miejsce wydarzenia

Warszawa, Grażyny 15, Sala Biała nr 17

OD AUTORKI KURSU – MGR JOLANTY TOPOROWICZ

Zapraszam Państwa do wspólnej podróży w głąb siebie i odkrywania  wewnętrznej mądrości, do której każdy z nas może mieć dostęp. Jestem głęboko przekonana, że poczucie sensu życia, niezależne od naszych egocentrycznych pomysłów, sprowadza się do zdolności kochania i szanowania samego siebie na głębokim, poza egocentrycznym poziomie. Dostęp do tego doświadczenia w naturalny sposób przenosi się na szacunek do innych ludzi i do wszystkiego, co się w życiu pojawia.

Kurs, do udziału w którym Państwa zapraszam to czas wewnętrznej transformacji, oparty o pracę z emocjami i podstawową wiedzę psychologiczną, oglądaną przez pryzmat opracowanej przeze mnie mapy poziomów świadomości.

Mapa, stanowiąca punkt wyjścia niniejszego kursu, jest rezultatem moich zawodowych dociekań, wglądów i wielu lat doświadczenia. Poziomy świadomości, których wszyscy doświadczamy – często nieświadomi ich przewidywalnych i nieuniknionych konsekwencji – stanowią fundament naszych przekonań, postaw życiowych, a dalej jego jakości. Doświadczenie ich różnych perspektyw otwiera przed nami przestrzeń akceptacji, pokory i wolność, dając jednocześnie narzędzia do poruszania się w codzienności z większą świadomością własnego wpływu na to, co nazywamy jakością życia.

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, ćwiczeń, dyskusji i elementów pracy własnej. Ostatnie zajęcia mają formę treningową, poświęcone są pracy własnej opartej o techniki pracy z ciałem.

Serdecznie zapraszam do wspólnego odkrywania nowych perspektyw i zmiany jakości życia.

 

Więcej informacji kliknij przycisk

 

Program kursu składa się z cyklu wykładów tematycznych, połączonych z ćwiczeniami i dyskusją oraz elementów pracy własnej. Praca własna pozwala na bezpośrednie doświadczenie nabywanej wiedzy, co powoduje, że prościej można z niej korzystać w codziennym życiu.

 • 18 – 19.04 2020

  Kim jestem? Sposoby identyfikacji. Mapa poziomów świadomości (wykład, ćwiczenia, dyskusja)

 • 02 – 03.05 2020

  Natura emocji i uczuć. Identyfikacja i sposoby ich wyrażania (wykład, ćwiczenia, dyskusja)

 • 20.06 2020

  Psychobiologia – zajęcia z dr Marzanną Radziszewską (sobota godz. 10.00-14.00)

 • 20 – 21.06 2020

  Praca z głosem i emocjami (sobota 15.00-18.00 + niedziela)

 • 25 – 26.07 2020

  Jacy jesteśmy. Typy osobowości (wykład, ćwiczenia i dyskusja)

 • 19 – 20.09 2020

  Kreacja, monolog czy dialog – sposoby komunikowania się z różnych poziomów świadomości (krótki wykład, ćwiczenia, dyskusja)

 • 03 – 04.10 2020

  Zagadnienie koluzji – nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach (wykład, ćwiczenia, dyskusja)

 • 21 – 22.11 2020

  Natura konfliktu w perspektywie poziomów świadomości (wykład, ćwiczenia dyskusja)

 • 04 – 06.12 2020

  Wyjazdowy trening poruszania się po różnych poziomach świadomości – praca własna.

 • 09 – 10.01 2021

  Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Doświadczanie różnych poziomów świadomości (krótki wykład, ćwiczenia, elementy pracy własnej)

 • 06 – 07.02 2021

  Podsumowanie kursu (krótki wykład, ćwiczenia, dyskusja). Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów

Cena jednorazowa – 7000 zł z VAT
Opłata ratalna 10×700 zł z VAT

Brak wolnych miejsc na I warszawską edycję kursu “Zaufać sobie”.
W celu zapisania się na listę rezerwową prosimy o wysłanie zgłoszenia przez formularz w zakładce “Kontakt” na adres zapisy@euphonia.pl.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.
Marta Bilińska-Rochewicz
telefon: +48 501 805 464
e-mail: marta.rochewicz@euphonia.pl

Opłaty i bilety
Inwestycja
Szczegóły płatności u organizatora.
7 000,00

9 Wyznaczony termin