Początek: 10 lipca 2021
10:00
Koniec: 11 lipca 2021
17:00

Miejsce wydarzenia

ul.Grażyny 15, Warszawa

KURS DIAGNOZY HOLISTYCZNEJ – Podstawy cz. I

– skierowany jest do naturoterapeutów i lekarzy, którzy pragną stosować diagnozę pacjenta opartą na przekonaniu, że najbardziej celna jest diagnoza uwzględniająca zarówno przyczyny natury fizycznej, materialnej, jak i podłoże emocjonalne powiązane z psychiką pacjenta. Taka, prawdziwie holistyczna i oparta o współczesną wiedzę diagnoza łączy doświadczenia technik diagnozowania stosowanych zarówno przez lekarzy jak i terapeutów z nurtu medycyny alternatywnej. 

Program kursu, to wynik wieloletnich spostrzeżeń dwojga praktyków terapii holistycznej, wykładowców i doświadczonych trenerów prowadzących kursy i warsztaty o zróżnicowanej tematyce z zakresu wiedzy o zdrowiu człowieka.

Diagnoza jest niezbędnym etapem każdej terapii. Niezależnie czy ma być stosowana metoda oparta na medycynie akademickiej, czy tak zwanej medycynie niekonwencjonalnej. W obu przypadkach zasadność oraz skuteczność stosowania jakichkolwiek technik i preparatów mających pomóc pacjentowi zależy od precyzji postawionej diagnozy.

Diagnoza powinna obejmować jak największą liczbę możliwych do zbadania aspektów funkcjonowania ludzkiego organizmu. Wtedy jest prawdziwie całościowa – “holistyczna”. Najbardziej aktualna wiedza o tym jak funkcjonuje ludzki organizm, wyraźnie wskazuje na to, że sfera fizyczna i duchowa a zatem materialna i niematerialna tworzą połączony z sobą w całość system. Do niedawna wydawało się, że można skoncentrować się np. wyłącznie na materialnej strukturze człowieka i zarówno diagnozować, jak i leczyć tylko tę sferę, aby osiągnąć cel – uzdrowienie. Okazuje się, że to działa tylko do pewnego stopnia. Nie można kompletnie usunąć dolegliwości bez równoczesnego uzdrowienia na planie niematerialnym, obejmującym psychikę, emocje, duchowość i energię.

Ten kurs daje podstawową wiedzę i narzędzia w postaci konkretnych procedur i technik, pozwalających przeprowadzić całościową diagnozę obu aspektów ludzkiego organizmu – materialnego i niematerialnego.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE NA KURSIE
 • Cele zbierania i analizy danych o pacjencie
 • Model myślenia lekarskiego
 • Model myślenia alternatywnego
 • Łączenie obu modeli myślenia o pacjencie – diagnoza holistyczna
 • Znaczenie historii dolegliwości
 • Określenie i znaczenie psychospołecznego profilu pacjenta i jego rodziny
 • Wybrane elementy EPC (Emocjonalnych Przyczyn Chorób)
 • Techniki prowadzenia wywiadów z pacjentem w różnych przypadkach klinicznych (podejście internistyczne)
 • Wybrane techniki badań przedmiotowych, nie wymagające obszernej wiedzy lekarskiej (podejście internistyczne)
 • Rodzaje badań laboratoryjnych i ich interpretacja
 • Diagnoza na podstawie mowy ciała
 • Diagnoza na podstawie pisma i mowy
 • Podstawy diagnozowania z języka
 • Podstawy anatomii, niezbędne do zrozumienia i wykonania diagnostyki holistycznej
Ze względu na ogrom i różnorodność wiedzy objętej tematyką kursu, niektóre z wymienionych punktów wymagają zorganizowania drugiej części kursu. Tę edycję należy traktować jako poziom podstawowy, dający solidne przygotowanie do samodzielnego diagnozowania z możliwością rozszerzenia tej wiedzy w kolejnych kursach. Zostaną one zaplanowane na rok 2021 i obejmą tylko wybrane zagadnienia.

 

Zapisy na kurs przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, a wpisanie na listę uczestników następuje dopiero po wpłacie zaliczki w wysokości 300,-zł.

 

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kliknij ten link aby przejść do elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

 

Możesz dokonać wybranej opłaty przez serwis PayU

Używając tego łącza możesz wpłacić zaliczkę, dopłatę do pełnej kwoty lub opłacić całość.

button icon DOPŁAĆ TERAZ dokonaj płatności wybranej opcji

 

Aby opłacić kurs przelewem bankowym, przejdź do strony z danymi do przelewu klikając ten link:
DANE DO PRZELEWU Kliknij łącze aby przejść na stronę z danymi do przelewu

 

Opłaty i bilety
Zaliczka za kurs diagnozy holistycznej
300,00
Dopłata do zaliczki za kurs diagnozy holistycznej
500,00
Pełna kwota opłaty za kurs diagnozy holistycznej
800,00

Naturalne Centrum Zdrowia

Przestrzeń dla Ciebie
Kreujemy przestrzeń w której odbywają się wykłady, warsztaty, kursy, sesje terapeutyczne, prowadzone przez wspaniałych trenerów, wykładowców i terapeutów.