Początek: 27 listopada 2020
13:00
Koniec: 29 listopada 2020
17:00

Miejsce wydarzenia

ul.Grażyny 15, Warszawa

KURS DIAGNOZY HOLISTYCZNEJ

– skierowany jest do naturoterapeutów i lekarzy, którzy pragną rozszerzyć lub uaktualnić swój warsztat pracy z pacjentem.

Program kursu, to wynik wieloletnich spostrzeżeń dwojga praktyków terapii holistycznej, wykładowców i doświadczonych trenerów prowadzących kursy i warsztaty o zróżnicowanej tematyce z zakresu wiedzy o zdrowiu człowieka.

Diagnoza jest niezbędnym etapem każdej terapii. Niezależnie czy ma być stosowana metoda oparta na medycynie akademickiej, czy tak zwanej medycynie niekonwencjonalnej. W obu przypadkach zasadność oraz skuteczność stosowania jakichkolwiek technik i preparatów mających pomóc pacjentowi zależy od precyzji postawionej diagnozy.

Diagnoza powinna obejmować jak największą liczbę możliwych do zbadania aspektów funkcjonowania ludzkiego organizmu. Wtedy jest prawdziwie całościowa – “holistyczna”. Najbardziej aktualna wiedza o tym jak funkcjonuje ludzki organizm, wyraźnie wskazuje na to, że sfera fizyczna i duchowa a zatem materialna i niematerialna tworzą połączony z sobą w całość system. Do niedawna wydawało się, że można skoncentrować się np. wyłącznie na materialnej strukturze człowieka i zarówno diagnozować, jak i leczyć tylko tę sferę, aby osiągnąć cel – uzdrowienie. Okazuje się, że to działa tylko do pewnego stopnia. Nie można kompletnie usunąć dolegliwości bez równoczesnego uzdrowienia na planie niematerialnym, obejmującym psychikę, emocje, duchowość i energię.

Ten kurs daje podstawową wiedzę i narzędzia w postaci konkretnych procedur i technik, pozwalających przeprowadzić całościową diagnozę obu aspektów ludzkiego organizmu – materialnego i niematerialnego.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE NA KURSIE
 • Cele zbierania i analizy danych o pacjencie
 • Model myślenia lekarskiego
 • Model myślenia alternatywnego
 • Łączenie obu modeli myślenia o pacjencie – diagnoza holistyczna
 • Znaczenie historii dolegliwości
 • Określenie i znaczenie psychospołecznego profilu pacjenta i jego rodziny
 • Wybrane elementy EPC (Emocjonalnych Przyczyn Chorób)
 • Techniki prowadzenia wywiadów z pacjentem w różnych przypadkach klinicznych (podejście internistyczne)
 • Wybrane techniki badań przedmiotowych, nie wymagające obszernej wiedzy lekarskiej (podejście internistyczne)
 • Rodzaje badań laboratoryjnych i ich interpretacja
 • Diagnoza na podstawie mowy ciała
 • Diagnoza na podstawie pisma i mowy
 • Podstawy diagnozowania z języka
 • Podstawy anatomii, niezbędne do zrozumienia i wykonania diagnostyki holistycznej
Ze względu na ogrom i różnorodność wiedzy objętej tematyką kursu, niektóre z wymienionych punktów wymagają zorganizowania drugiej części kursu. Tę edycję należy traktować jako poziom podstawowy, dający solidne przygotowanie do samodzielnego diagnozowania z możliwością rozszerzenia tej wiedzy w kolejnych kursach. Zostaną one zaplanowane na rok 2021 i obejmą tylko wybrane zagadnienia.
Zapisy na kurs przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, a wpisanie na listę uczestników następuje dopiero po wpłacie zaliczki w wysokości 300,-zł.
LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kliknij ten link aby przejść do elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

 

Aby opłacić kurs przelewem bankowym, przejdź do strony z danymi do przelewu klikając ten link:

DANE DO PRZELEWU

 

 

Opłaty i bilety
Zaliczka za kurs diagnozy holistycznej
Dopłata do zaliczki za kurs diagnozy holistycznej
Pełna kwota opłaty za kurs diagnozy holistycznej

Naturalne Centrum Zdrowia

Przestrzeń dla Ciebie
Kreujemy przestrzeń w której odbywają się wykłady, warsztaty, kursy, sesje terapeutyczne, prowadzone przez wspaniałych trenerów, wykładowców i terapeutów.