Początek: 8 lipca 2022
10:00
Koniec: 10 lipca 2022
18:00

Miejsce wydarzenia

ul.Grażyny 15, Warszawa

Kurs Chirurgii Fantomowej stopnia podstawowego, skierowany jest do tych osób, które pragną rozpocząć jedno ze wspanialszych życiowych doświadczeń, jakim jest bycie chirurgiem fantomowym przywracającym zdrowie z wykorzystaniem zasobów dostępnych dla człowieka, wyposażonego w otwarte serce i umysł, pozbawionego uprzedzeń do boskiej natury świata, w którym żyjemy.

Jest to pierwsza z dwóch części kursu stopnia podstawowego, stanowiących całość. Obejmuje takie zagadnienia jak:

  • Omówienie możliwości jakie daje CHF
  • Ćwiczenia z ciałem i umysłem przygotowujące do zrozumienia i wykonania podstawowych technik
  • Wytworzenie podstawowych narzędzi, stanowiących warsztat chirurga fantomowego
  • Pokaz, omówienie i wykonanie pierwszych operacji fantomowych z wykorzystaniem poznanych narzędzi i technik
  • BHP chirurga fantomowego

Techniki poznane na pierwszej części kursu Chirurgii Fantomowej, pozwalają przynosić poprawę zdrowia w zakresie wybranych obszarów układu ruchu, funkcjonowania wybranych narządów wewnętrznych w obrębie jamy brzusznej oraz dają możliwość poprawy nastroju poprzez umiejętny wpływ na stan energetyczny i świadomość pacjenta. 

Prowadzący

 

Dorota Jarymowicz, jest z wykształcenia lekarzem medycyny. Od 20 lat stosuje naturalne metody terapii, w tym Chirurgię Fantomową. Jest certyfikowanym instruktorem CHF według metody Pani Vivien Nory Nix, założycielki Instytutu Badań Fantomowych w Szczecinie. Licencję instruktora CHF otrzymała w 2002 r. wstępując tym samym w szeregi bardzo wąskiego grona osób uprawnionych do samodzielnego prowadzenia kursów i zajęć tej metody. Od tego czasu, CHF stosuje w codziennej praktyce pomagając ludziom w odzyskiwaniu dobrego stanu zdrowia.

Mariusz Jarymowicz, jest chirurgiem fantomowym, muzykoterapeutą i badaczem zależności pomiędzy formułowaniem wypowiedzi słownych i pisemnych, a posiadanym osobistym potencjałem życiowym i stanem ludzkiego organizmu. Od 2002 roku jest licencjonowanym instruktorem CHF metodą Pani Vivien Nory Nix. Od 20 lat pomaga ludziom w odzyskiwaniu dobrego stanu zdrowia.

 

 

Zgłoszenia i rejestracja, tylko za pomocą elektronicznego formularza.

 

KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ważna informacja:

Dla każdej edycji pierwszej części kursu Chirurgii Fantomowej, jest dedykowany termin części drugiej. Oznacza to, że osoba zapisująca się na konkretny termin pierwszej części kursu Chirurgii Fantomowej, ma zagwarantowane miejsce w określonej edycji (terminie) części drugiej. Jeśli będzie chciała ukończyć część drugą w innym terminie niż dedykowany, może tylko zająć miejsce osoby, która zrezygnowała z przysługującego jej terminu drugiej części.

Opłaty i bilety
Całkowita opłata za 1 osobę przy płatności tylko za pierwszą część kursu podstawowego
1 400,00
Opłata za oba stopnie kursu, przy dokonaniu całkowitej płatności za obie części.
2 400,00
Zaliczka przy płatności tylko za część pierwszą stopnia podstawowego
400,00
Zaliczka przy płatności za obie części stopnia podstawowego
600,00

Naturalne Centrum Zdrowia

Przestrzeń dla Ciebie
Kreujemy przestrzeń w której odbywają się wykłady, warsztaty, kursy, sesje terapeutyczne, prowadzone przez wspaniałych trenerów, wykładowców i terapeutów.