Początek: 16 maja 2020
09:00
Koniec: 17 maja 2020
19:00

Miejsce wydarzenia

Warszawa, Grażyny 15, Sala Złota nr 118

Istotny jest ruch, który oznacza i wyraża życie. Wszystko, co żywe, jest w ruchu. Nasze ruchy składają się na nasz osobisty, niepowtarzalny taniec. W działaniach choreoterapeutycznych nie jest potrzebny żaden specjalny talent do tańca czy też dobra kondycja, to forma pracy nad poszerzeniem świadomości samego siebie, na różnych poziomach naszego funkcjonowania. Często zapominamy o własnym ciele i o tym, co nam ono komunikuje w ciągu dnia. To pociąga za sobą różne konsekwencje, m.in. w postaci napięć, blokad, ograniczeń ruchów, szeroko rozumianej somatyzacji. Inne mają związek z naszą strukturą charakterologiczno-mięśniowa I twórczymi przystosowaniami.

Celem zajęć jest poszukiwanie i uzyskiwanie świadomości samego siebie i wszystkiego, co nas dotyczy i otacza; poznawanie własnych możliwości i ograniczeń. Świadomość siebie rozpoczyna się od świadomości własnego oddechu, tempa i rytmu ruchów. To, co się dzieje z nami na poziomie emocji, wyraża się w naszym ciele, postawie, gestach i ruchach Większa świadomość przekłada się na nasz rozwój osobisty, stymuluje nasze wewnętrzne wzrastanie.

Oferta warsztatów jest kierowana do terapeutów, którzy pragną pogłębić własną świadomość w kontakcie ze sobą/ciałem jak również poszerzając swoje umiejętności I świadomość w kontakcie z drugim człowiekiem. Zyskując praktykę nawiązywania I rozwijania kontaktu poprzez ciało I ruch.

Prowadzący: dr Marzena Śniarowska – Tlatlik

Do kogo: warsztat otwarty, adresowany jest do wszystkich chcących podnieść świadomość swojego ciała, poznania symptomów i sygnałów w niego wychodzących, podążanie

Zgłoszenia:
Tomasz Lajfert
tomasz.lajfert@warsztatygestalt.pl

Cena regularna: 999,00
Cena promocyjna i do kiedy: 650,00 do 31 marca 2020 roku
Terminy: 16-17 maja 2020 roku
Godziny: 9:00 – 19:00 (sob / nd)

Opłaty i bilety
Inwestycja
650,00 do 31 marca 2020 roku; Szczegóły płatności u organizatora.
999,00