Geneza i podstawowe założenia EPC

Podwaliny naukowej wiedzy opisującej emocjonalne przyczyny manifestujących się w ciele fizycznym chorób stworzył niedawno zmarły, niemiecki lekarz i teolog, Ryke Geerd Hamer. W oparciu o osobistą sytuację jaka przydarzyła mu się w rodzinie i miała związek z jego własnym zdrowiem oraz po przeanalizowaniu 12 innych, podobnych do jego przypadków zdrowotnych, dr R.Hamer sformułował tezę, że każde, wystarczająco silne, bolesne zdarzenie emocjonalne w obrębie psychiki człowieka, skutkuje wytworzeniem się sztywnego programu reakcji całego organizmu na analogiczne wydarzenia. Udało mu się również powiązać pojawiające się anomalie w pracy określonych ośrodków kory mózgowej z występującymi fizycznymi bądź psychicznymi dolegliwościami u pacjentów. Miejsca ich występowania, uwidocznił w badaniach TC. Nazwano je “Ogniskami Hamera”. Od 1981r. kiedy to dr. R.Hamer po raz pierwszy opublikował swoje tezy, doczekaliśmy się wielu kontynuatorów i propagatorów tego odkrycia. Do najbardziej znanych należą: dr Gilbert Renaud (Kanada) – twórca nurtu pod nazwą Recall Healling, dr Claude Sabbah (Francja) -twórca nurtu pod nazwą Totalna Biologia, dr Gerard Athias (Francja) – kontynuator Totalnej Biologii, autor nowych opracowań i serii książek jak np. “Programy Rodzinne Twoich Chorób”. Dorota Jarymowicz jest lekarzem medycyny i naturoterapeutką, która również rozwija i wzbogaca dziedzinę wiedzy zapoczątkowaną przez dr.R.Hamera. Stosując ją w codziennej praktyce, mogła do zdobytej od poprzedników wiedzy, dodać własną, opartą na osobistym doświadczeniu. Owocem jej głębokiego zaangażowania, jest cykl wykładów i warsztatów pod nazwą Emocjonalne Przyczyny Chorób, w skrócie zwanych EPC