Geneza i podstawowe założenia EPC

Podwaliny naukowej wiedzy opisującej emocjonalne przyczyny manifestujących się w ciele fizycznym chorób stworzył kilka lat temu zmarły, niemiecki lekarz i teolog, dr Ryke Geerd Hamer. W oparciu o osobistą sytuację jaka przydarzyła mu się w rodzinie i miała związek z jego własnym zdrowiem oraz po wnikliwym przeanalizowaniu 12 innych, podobnych do jego przypadków zdrowotnych, dr R. Hamer zainteresował się spójnością pomiędzy wynikami widocznymi na obrazowaniu TC i stanem fizycznym pacjentów. Po przeprowadzeniu dalszych badań na szerszej próbce populacyjnej sformułował tezę, że każde, wystarczająco silne, bolesne zdarzenie emocjonalne w obrębie psychiki człowieka, skutkuje wytworzeniem się sztywnego programu reakcji całego organizmu na analogiczne wydarzenia. Udało mu się również powiązać pojawiające się anomalie w pracy określonych ośrodków kory mózgowej z występującymi fizycznymi bądź psychicznymi dolegliwościami u pacjentów. Miejsca ich występowania, widoczne w badaniach TC, nazwano „Ogniskami Hamera”. Od 1981r. kiedy to dr. R. Hamer po raz pierwszy opublikował swoje tezy, doczekaliśmy się wielu kontynuatorów i propagatorów tego odkrycia. Do najbardziej znanych należą: dr Claude Sabbah (Francja) – twórca nurtu pod nazwą Totalna Biologia, dr Gilbert Renaud (Kanada) – twórca nurtu pod nazwą Recall Healling,  dr Gerard Athias (Francja) – kontynuator Totalnej Biologii, autor nowych opracowań i serii książek jak np. “Programy Rodzinne Twoich Chorób”. Dorota Jarymowicz jest lekarzem medycyny i naturoterapeutką, która również rozwija i wzbogaca dziedzinę wiedzy zapoczątkowaną przez dr. R. Hamera. Stosując ją w codziennej praktyce, mogła do zdobytej od poprzedników wiedzy, dodać własną, opartą na osobistym doświadczeniu.

Owocem jej głębokiego zaangażowania, jest cykl wykładów (w latach 2014-2021) oraz warsztaty pod nazwą Emocjonalne Przyczyny Chorób, w skrócie zwanych EPC. Od 2022r. rusza nowa edycja zajęć z EPC. Są to warsztaty łączące teorię z dedykowanymi do niej ćwiczeniami i praktycznymi technikami służącymi samopomocy możliwej do stosowania w domu przez każdą osobę.