Chiropraktyka

Chiropraktyka

Chiropraktyka – dziedzina medycyny niekonwencjonalnej, utożsamiana z kręgarstwem. Rodzaj terapii manualnej opartej na diagnozie, leczeniu oraz zapobieganiu mechanicznym zaburzeniom i dysfunkcjom narządu ruchu. Jako znana pod tą nazwą, została stworzona pod koniec XIX w. w Stanach Zjednoczonych przez D.D.Palmera. CHIROPRAKTYKA (z greckiego: Chios – palec, pracitcos – czynione). W powszechnym uważaniu skupiona na manipulacji kręgosłupa. Jednak współcześnie, chiropraktycy w swojej pracy stosują szeroką gamę technik, jak mobilizacje lub manipulacje stawów i tkanek miękkich a także fizyko i kinezyterapię oraz poradnictwo profilaktyczne. W konsekwencji zabiegi chiropraktyczne zapewniają poprawne funkcjonowanie systemu nerwowego i wydzielania wewnętrznego, które sterują naturalną zdolnością organizmu do regeneracji.

 

 

Tradycyjnie pojmowana Chiropraktyka, jest techniką opartą na zdecydowanych i dość silnych technikach manualnych. Jednak w ramach tej obszernej dziedziny oddziaływania na ludzki organizm, wykształciły się również techniki bardzo delikatne, takie jak Terapia Czaszkowo-Krzyżowa czy metoda McTimoney-Corley’a.

Metoda Mc Timoney-Corley’a

Wśród powszechnie znanych  rodzajów terapii manualnych, z których może skorzystać chory, myślę że, chiropraktyka McTimoney-Corley’a  jest najbardziej bliska pojęciu holizmu. Holistyczność chiropraktyki McTimoney-Corley’a widoczna jest w fakcie, ze nie tylko usprawnia ona cały układ  ruchu, przywraca optymalne unerwienie narządów człowieka lecz również redukuje napięcie psychiczne chorego.W chiropraktyce McTimoney-Corley’a, używa się technik miękkich, które nie powodują dodatkowego naprężenia narządu ruchu, powodowanego ręką terapeuty, czy też naprężeniem lub napięciem psychicznym chorego, który często nie wie, co oczekiwać w związku z czym świadomie, bądź też nie, napręża się, co nie pomaga w usprawnieniu narządu ruchu. Jedna z zasad chiropraktyki McTimoney-Corley’a mówi: „delikatniej pracując manualnie zajdziesz dalej”, co potwierdzają osiągane rezultaty, a dalej stwierdzenie to jest potwierdzone przez styl pracy i rezultaty terapii czaszkowo-krzyżowej. Potwierdzeniem miękkości zbiegów chiropraktyki McTimoney-Corley’a i jej holistycznego charakteru jest fakt, że zazwyczaj pierwszą reakcją chorego na oscylacyjny ruch miednicy powodowany przez chiropraktyka jest śmiech, który jest sygnałem odprężeniem się organizmu. Poza tym: „Ruch jest jedną ze specyficznych cech żywego organizmu, jest tym czynnikiem, który umożliwia człowiekowi reagowanie na otoczenie, wywieranie na nie określonego wpływu, czy wreszcie dawanie wyrazu emocjom.” (Janiszewski, Wadowski, 2001) – zobacz też w zakładce Literatura.

 

 

Dodatkowa Informacja

Polecana w przypadku

 • Urazy układu ruchu
 • Bóle pleców i kręgosłupa
 • Korekta postawy ciała

Publikacje na ten temat

 • ZAAWANSOWANE TECHNIKI MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE BARK, MIEDNICA, KOŃCZYNY GÓRNA I DOLNA
  Rafał Gnat , T. Luchau, wyd. Edra Urban & Partner
 • BADANIA NAUKOWE W REHABILITACJI pod redakcją Teresy Pop, wyd.  UR
 • CHIROPRAKTYKA – ukierunkowana diagnoza i technika, Ackermann W.P. 1997, Wydawnictwo Natura Medica Zbigniew Wasilewski
 • WIDER HORIZONS, Fife, Lorimer D. 1999, U.K.: The Scientific Medical Network
 • MEDYCYNA NATURALNA,Janiszewski M., Kwiatek-Bartela J., Bartela M., 2001
 • ENERGY MEDICINE, the Scientific Basis,Churchill Livingstone, Oschman J. 2000, 

Metodę stosują:

RUSZYŁA NOWA STRONA www.naturalnecentrumzdrowia.comKLIKNIJ i PRZEJDŹ NA NOWA STRONĘ