Akademia Dźwięku została założona przez Barbarę Romanowską (obecnie Barbra Angel), w 2004 r. w Katowicach i przeniesiona w 2005 r. do Gdańska. Akademia Dźwięku, propaguje autorską metodę Muzykoterapii Dogłębnej Komórkowej (skrót MDK), opartą o prawa fizyki i badania naukowe nad dźwiękiem. W metodzie tej, odpowiednio dobrane częstotliwości fal dźwiękowych pokonują problemy natury psychicznej człowieka, relaksują i uspokajają, jak również mają bezpośredni wpływ na odżywianie i regenerację komórek ciała fizycznego. Na ten temat, dr Barbara Romanowska napisała trzy książki, które ukazały się również w innych językach.

Od 2013 roku, Barbara Romanowska (Barbra Angel) przebywa na stałe w Kaliforni, USA, gdzie rozwija dalej swoją metodę, pod nazwą nowego projektu Tune & Heal. Obecnie, w Warszawie, kursy MDK organizuje i prowadzi jej asystent, terapeuta z wieloletnim doświadczeniem, Mariusz Jarymowicz. Raz w roku, Barbara Romanowska przylatuje do Polski i dla wszystkich, którzy ukończyli 1+2 stopień kursu MDK, prowadzi zajęcia 3+4 stopnia z egzaminem końcowym i wydaniem końcowych dyplomów-certyfikatów, podpisanych osobiście przez autorkę metody.

Ważna informacja

Ponieważ osoby zapisujące się na kurs Muzykoterapii Dogłębnej Komórkowej pytają się czy Akademia Dźwięku posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśniamy, że choć na stronie Akademii Dźwięku autorka umieściła wpis o treści:

„Kursy prowadzone przez Akademię Dźwięku posiadają rekomendacje MEN. Akademia Dźwięku otrzymała akredytację w 2010r., a kursy prowadzone są nieustannie z powodzeniem na całym świecie od 2004r.” 

Obecnie, akredytacja nie ma mocy prawnej i została usunięta z urzędowych rejestrów MEN. Powodem jej usunięcia z rejestrów, było zamieszkanie autorki na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki z jednoczesnym wyrejestrowaniem działalności gospodarczej, dla której była udzielona rekomendacja MEN. W tej sytuacji, zapis umieszczony przez autorkę metody, należy interpretować wyłącznie jako informację, że fakt udzielenia rekomendacji miał miejsce i przez kilka lat rekomendacja była w mocy, co potwierdzało cenność metody i rzetelność prowadzenia procesu edukacyjnego.