Oś życia

Jest taki pogląd, że nasze ciało zostało stworzone dla duszy, która przy jego pomocy realizuje swój życiowy projekt. W tej konwencji, dusza jest bytem istniejącym wielokrotnie dłużej niż najstarsze, żyjące ciało człowieka. Ma ona wyznaczoną misję której człowiek zwykle nie jest świadom. W chwili, kiedy misja duszy na ziemskim planie zostanie wypełniona, otwiera się przed […]

Jeden lek – wiele zastosowań

Odkąd człowiek zaczął świadomie dbać o swoje zdrowie, poszukuje i odkrywa wciąż nowe sposoby usuwania dolegliwości i regeneracji organizmu. Powstało równie dużo metod opartych na wymiarze materialnym, jak i duchowym, czy też logice umysłu. Jesteśmy tak skupieni na rozwijającym się ludzkim intelekcie i jego przejawach, że na coraz wiekszą skalę, jako społeczeństwo bardziej wierzymy wytworzonej […]