Naturalne Centrum Zdrowia (NCZ) jest miejscem, przestrzenią w której odbywają się zarówno różnego rodzaju terapie naturalne, jak i zajęcia prowadzące do podniesienia wiedzy praktycznej o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu jako całości, we wszystkich znanych nam aspektach jego istnienia. Znajdą tu Państwo warsztaty rozwoju osobistego, wykłady o profilaktyce zdrowia i tematach bezpośrednio z nią powiązanych, kursy różnych metod terapeutycznych oraz zajęcia ruchowe dla ciała i duszy, takie jak Yoga, TaiChi, Czikung, TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises). Odbywają się specjalne koncerty Muzyka dla zdrowia, połączone z medytacjami. W ramach działalności NCZ, funkcjonuje Warszawski Ośrodek Akademii Dźwięku Barbary Romanowskiej. Realizujemy w ten sposób ideę, że do pełni zdrowia najszybciej prowadzi holistyczne, interdyscyplinarne, skoordynowane współdziałanie specjalistów oferujących w sumie możliwie najlepiej dopasowany dla danej osoby pakiet działań. 

Dorota i Mariusz Jarymowicz