EPC

EPC

Według najnowszych badań, większość dolegliwości ma źródło w stresujących nas lub naszych bliskich, sytuacjach życiowych. EPC, to opracowana na podstawie międzynarodowego dorobku naukowego metoda szybkiego diagnozowania tych przyczyn oraz neutralizacji zakodowanych, związanych z nimi programów reakcji organizmu.

 

 

 

 

Istota metody EPC

Jest to metoda oparta na fakcie, iż każda choroba ma swój początek w sytuacji silnego stresu, zapamiętanego przez organizm człowieka. Będąc pod jego wpływem, nasz organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Jeżeli taki stan rzeczy trwa zbyt długo, może doprowadzić do poważnych zmian fizycznych w organizmie. Najczęściej spotykane dolegliwości spowodowane skumulowanym stresem, to bóle nerwicowe w obrębie klatki piersiowej, bóle brzucha o nieokreślonej w badaniach lekarskich etiologii, bóle kręgosłupa oraz zaburzenia przemiany materii. Dochodzi do tego szereg dolegliwości związanych z codziennym funkcjonowaniem, jak stany depresyjne, zaburzenia snu i koncentracji. Metoda polega na interaktywnej rozmowie terapeuty z pacjentem, prowadzącej do ustalenia zdarzenia źródłowego, które spowodowało późniejszy ciąg powtarzających się sytuacji stresowych, prowadzących w rezultacie do powstania choroby.

Wykłady o EPC - lista tematów

Daty wykładów podane są w Kalendarzu Wydarzeń NCZ

Dodatkowa informacja

EPC-Polecane w przypadku

 • bezpłodności i problemach w relacji z partnerem
 • zaburzeniach pracy tarczycy
 • zaburzeniach hormonalnych
 • zaburzeniach pracy układu krwionośnego
 • zaburzeniach pracy serca
 • dolegliwościach ze strony układu ruchu
 • zaburzeniach pracy układu pokarmowego
 • zaburzenia przemiany materii
 • zaburzeniach pracy układu moczowego
 • moczeniu nocnym u dzieci
 • niektórych alergiach
 • nawracających infekcjach dróg oddechowych
 • niektórych chorobach nowotworowych
 • powtarzających się schematach w relacjach

EPC-Publikacje na ten temat

 • „Programy Rodzinne Twoich Chorób” (Gerard Athias)
 • „Ciało Punkt po Punkcie” (Gerard Athias)
 • „Zrozum Swoje Choroby”
 • „Recall Healing” (Gilbert Renaud)

Metodę stosują:

Events Pro  |  Informacja: Nie utworzono żadnych wydarzeń, dodaj własne.

Wykłady w dodatkowych terminach

Dla Państwa wygody, wprowadziliśmy możliwość zorganizowania dodatkowych wykładów na 5 najbardziej popularnych tematów z zakresu EPC. Do każdego tematu zbierana jest grupa minimum 5 osób. Zapisy prowadzone są drogą mailową i kiedy zbierze się odpowiednia ilość chętnych, zainteresowane osoby są o tym powiadamiane i w uzgodnionym terminie organizowany jest wykład. Opłata za taki wykład jest identyczna, jak przy wykładach w zwykłych terminach.